LLAWN

Cwrs Cymorth Cyntaf i Rieni sydd a Babis a Phlant Bach

Cwrs delfrydol i rieni sy’n dymuno dysgu mwy am agweddau sylfaenol Cymorth Cyntaf ar gyfer babis a phlant bach. Byddwch yn dysgu sut i ymateb a thrin damweiniau ac anafiadau cyffredin. Cynhelir y cwrs gan Proactive First Aid Dyddiad i’w gadarnhau 10.30am-12.30pm Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd £30 Croeso i chi ddod a babis gyda chi. I […]

Mwy…
LLAWN

Y Gerddorfa Ukulele (Ionawr -Ebrill 2020)

Mae’r gerddorfa’n cyfarfod yn wythnosol dan arweinad Mei Gwynedd Yn ogystal ag ymarferion wythnosol mae cyfleoedd perfformio amrywiol yn ystod y tymor. Cwrs 12 wythnos yn dechrau Nos Fercher,  Ionawr 15fed // 7:00 – 9:00yh // Chapter, Treganna (Bydd dim sesiwn yn ystod Hanner Tymor yr Chwefror : 19/02/20) Croeso mawr i bawb o’r dysgwyr […]

Mwy…
LLAWN

BWTCAMP ‘da RHODD (Chwefror-Mawrth 2020)

Bwtcamp bore Sadwrn dan arweiniad yr hyfforddwraig bersonol (lefel 3 gymwysiedig) – Rhodd Hughes.

Mwy…
LLAWN

FFIT ‘da RHODD (Chwefror – Mawrth 2020)

Cwrs ffitrwydd dwysedd uchel yn cynnwys sesiynau HIIT a Circuits, dan arweiniad hyfforddwraig lefel 3 gymwysiedig a phrofiadol – Rhodd Hughes.

Mwy…
LLAWN

PILATES gyda Mari-Wyn (Ionawr 2020): LLAWN

Bloc newydd o Pilates gyda Mari-Wyn yng Nghampfa Iechyd Da, Treganna. Addas ar gyfer pob gallu.

Mwy…