LLAWN

Bywyd a Bwyd yn yr Eidal

Wrth i ni edrych ymlaen at y gêm fawr yn Rhufain, cyfle i glywed profiadau Siân Roberts wrth fyw a gweithio yn yr Eidal. Os ydych chi’n gweld eisiau eich gwyliau blynyddol ac yn ysu am gael blas ar fwyd a diod gwald y pitsa, ymunwch â ni am noson o hel atgofion ac edrych ymlaen at deithiau’r dyfodol!

Mwy…
LLAWN

Eluned Glyn

Dylunydd a Gwneuthurwr Cerameg Cymreig yw Eluned Glyn, sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Dewch i glywed mwy am ei gwaith mewn sesiwn fer ar Zoom. Bydd y sesiwn yn cynnwys fideo fer a chyfle i holi cwestiynau.

Mwy…
LLAWN

Bore Coffi

Sgwrs anffurfiol yng nghwmni’r awdur Eurgain Haf am ei bywyd teuluol prysur, ei gwaith i’r elusen, Achub y Plant, a sut mae hi’n dod o hyd i amser i sgwennu! Cynhelir y sgwrs yn Gymraeg gyda chyfle i chi holi cwestiynau ac ymarfer siarad yn ystod y sesiwn.

Mwy…