Miwsig a Mins Peis (Rhiwbeina)

Caneuon yr Ŵyl yng nghwmni’r soprano o sir Benfro, Jessica Robinson a’r pianydd, Michael Blanchfield. Cyngerdd anffurfiol gyda chyfle i gael paned a mins pei!  Rhaid cofrestru o flaen llaw oherwydd niferoedd cyfyngedig.

Mwy…

Clwb Cerdd Nadolig (ZOOM)

Yn sesiwn olaf y Clwb Cerdd am y tro, ymunwch â Patrick Rimes ac Ynyr Roberts wrth iddynt hel atgofion Nadoligaidd!

Mwy…

Bore Coffi i Ddysgwyr (ZOOM)

Bore coffi misol i ddysgwyr o bob lefel ar Zoom. Dewch i wrando ar ein gwestai gwadd a sgwrsio yn Gymraeg! Dianne o siop Fair Do’s, Treganna fydd yn ymuno â ni ar 26 Tachwedd i drafod cynnyrch masnach deg. Croeso i bawb.

Mwy…

Sgwrs y Mis: Rhagfyr (ZOOM)

Ymunwch ag awdur ‘Llyfr Bach Nadolig’ i rannu ychydig o ysbryd yr Ŵyl. Y bardd, ddarlledwraig ac awdur, Elinor Wyn Reynolds, fydd yn ein tywys drwy’r broses o ddewis a dethol atgofion ar ffurf cerdd a rhyddiaith, gan gyfranwyr amrywiol, i greu cyfrol Nadoligaidd dwymgalon.

Mwy…

Trefnu Blodau ar gyfer y Nadolig (Zoom)

O gelyn ac uchelwydd i rosod a phoinsettias, mae defnyddio planhigion i addurno’r tŷ dros yr Ŵyl yn creu awyrgyrch naturiol a chartrefol.  Os hoffech chi gyflwyno ychydig o liw i’ch lolfa dros y Nadolig, ymunwch â Wendy ar Zoom i hel syniadau!  Am ddim.

Mwy…
Poster Ti a Fi Grangetown

Nadolig gyda Nerys (ZOOM)

Syniadau blasus ar gyfer danteithion y Nadolig. Llu o ryseitiau ar gyfer bwydydd bys a bawd a diod i’ch cynhesu ar ddiwrnod oer!  Ymunwch â Nerys Howell ar Zoom i ddysgu, sgwrsio a mynd i ysbryd yr Ŵyl.  Am ddim.

Mwy…

Ffitrwydd gyda Ffrindiau

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed. Cyfle i ymlacio a mwynhau paned wedi’r sesiwn.  Croeso i bawb sy’n siarad Cymraeg

(Os ydych chi dros 70 oed ac ag awydd ymuno, mae croeso i chi gysylltu!)

Mwy…

Y Gerddorfa Ukulele

Mae’r sesiynau hyn yn addas i chwaraewyr ar lefel uwch. Cwrs 5 Wythnos am £15. O dan arweiniad Mei Gwynedd.

Mwy…

Cynganeddu i ddechreuwyr (zoom)

Dosbarthiadau Cynganeddu i ddechreuwyr. Pob yn ail nos Fawrth. O dan arweiniad Osian Rhys Jones.

Mwy…

Cynganeddu Canolradd – Uwch (Zoom)

Cwrs Cynganeddu ar gyfer y rhai sydd ag ychydig o brofiad yn y maes.

 

 

Mwy…

Pilates gyda MW Fitness

Ymunwch â’r hyfforddwr personol Mari-Wyn mewn cwrs pilates 10 wythnos. Wedi’i leoli yn gampfa Chwaraeon Cymru ym Mhontcanna.

Mwy…