LLAWN

Nerys Howell – Zoom

Cyfle i hel syniadau am ryseitiau’r hydref wrth wylio Nerys yn paratoi prydau sy’n defnyddio cynnyrch y tymor. Mae’r sesiwn am ddim felly cysylltwch i dderbyn y ddolen Zoom!

Mwy…
LLAWN

Sgwrs y Mis (Hydref)

Ystrydeb yw bwydydd Cymreig i lawer ohonom – cennin, cig oen a chacennau cri. Ond mewn gwirionedd, bu gan Gymru draddodiad bwyd unigryw ac amrywiol, a oedd i raddau, yn cynnig ffordd iachach a mwy cynaliadwy o fwyta nag ein diet ni heddiw. Carwyn Graves sy’n cynnig golwg newydd ar fwyd Cymru – ddoe ac yfory – yn sgwrs mis Hydref.

Mwy…
LLAWN

Trefnu Blodau

Hanner awr o drin a thrafod blodau a phlanhigion yr hydref yng nghwmni Wendy o Blodau Blodwen.  Syniadau syml ar gyfer addurno’r tŷ gyda chynnyrch tymhorol o’r ardd. Sesiwn am ddim ar Zoom.

Mwy…
LLAWN

Mewn Tiwn

Sesiynau cerddoriaeth a rhythm wedi’u creu’n arbennig ar gyfer pobl sydd wedi ymddeol.  Cyfle i sgwrsio â cherddorion, arbrofi gydag offerynnau taro a chreu sŵn! Does dim angen cefndir cerddorol, dim ond awydd i ddysgu a chael ychydig o hwyl.

Mwy…
LLAWN

Pilates gyda MW Fitness

Mwy…