Sgwrs Mis Ionawr

Codi’r llen ar rai o’r Cymry wnaeth adael eu marc ar y byd jazz. Cawn hanes Harry Parry, Dill Jones ac eraill mewn sgwrs ddifyr ar ddiwedd y mis.

Mwy…