Drama Bach y Dre

Actorion bach yn parhau i actio yng nghwmni difyr a theatrig Trystan a Rhianna bob bore Sadwrn ym Mhafiliwn Grange. Croeso i actorion bach newydd!

Mwy…

Dawnswyr Bach y Dre

Dawnswyr bach yn parhau i gael hwyl a sbri yng nghwmni Trystan a Rhianna bob bore Sadwrn ym Mhafiliwn Grange! Croeso mawr i ddawnswyr newydd!

Mwy…