Swydd Newydd: Swyddog Datblygu Menter Caerdydd

Mae Menter Caerdydd yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd rhan amser hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydlynu, cefnogi a chynnal rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau amrywiol i bobl hŷn ac oedolion bregus Rhagor o wybodaeth: DISGRIFIAD SWYDD – Swyddog Datblygu Hysbyseb Swyddog Datblygu Hysbyseb Swyddog Datblygu

Mwy…

Datganiad Mae Bywydau Duon O Bwys

Dyma ddatganiad Menter Caerdydd i amlinellu ein bwriad ynghylch mudiad Mae Bywydau Duon O Bwys   Datganiad Menter Caerdydd – Mae Bywydau Duon o Bwys

Mwy…

Tafwyl 2020 Wedi ei Chanslo

FIRWS CORONA: DATGANIAD CANSLO TAFWYL 2020 Mae diogelwch ein cwsmeriaid, ein cynulleidfa, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr a staff yn flaenoriaeth bob amser i ni. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu na fydd Tafwyl yn cael ei chynnal eleni. Dywedodd Manon Rees-O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd “Mae’n siom aruthrol mewn cyfnod sy’n peri pryder i bawb.  Er cymaint y […]

Mwy…

Swydd: Prif Swyddog Tafwyl

*Mae recriwtio am y swydd isod wedi gohurio am y dyfodol rhagweladwy. Byddwn yn diweddaru ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol i hysbysu pan fydd modd gwneud ceisiadau am y rôl. Diolch am eich dealltwriaeth a’ch amynedd yn y cyfnod o ansicrwydd hyn.   Prif Swyddog Tafwyl Menter Caerdydd Cyflog: £30,000 Gŵyl flynyddol yr elusen Menter […]

Mwy…