Gweithgareddau Gwyliau wythnos 4

Mwy…

Gweithgareddau Gwyliau wythnos 3

Mwy…

Gweithgareddau Gwyliau wythnos 2

Mwy…

Gweithgareddau wythnosol

Mwy…

Effaith Covid-19 ar economi Cymru

Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig wedi lansio ymchwiliad i effaith Covid-19 ar economi Cymru. Ceir manylion, galwad am dystiolaeth a’r cylch gorchwyl yma: https://committees.parliament.uk/work/279/the-welsh-economy-and-covid19/ Rydym yn awyddus i glywed gan groestoriad eang o ddiwydiannau, sefydliadau, sectorau a busnesau am effaith yr argyfwng presennol, pa gefnogaeth sydd ei hangen gan lywodraethau’r DU a Chymru a’r camau nesaf. […]

Mwy…

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru gyfle i awduron llawrydd wneud cais i greu a chyflawni gweithiau comisiwn am ffi. Ceir rhagor o wybodaeth yma: https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/gwaith-comisiwn-i-awduron-gan-llenyddiaeth-cymru-dyddiad-cau-15-ebrill/

Mwy…

Eisteddfod Ysgol Farddol Menter Caerdydd

Tros 2019-20, cynhaliwyd tri dosbarth dan aden y Fenter, sef: y dechreuwyr dan ofal Emyr Davies, criw’r ail flwyddyn dan ofal Aron Pritchard a’r criw profiadol dan ofal Gruffudd Owen.  Bu’n draddodiad ers blynyddoedd i gynnal Eisteddfod yr Ysgol Farddol ar ôl i’r cyrsiau ddod i ben, ond ni fu hynny’n bosib eleni.  Fodd bynnag, […]

Mwy…

Cylchlythyr Huw Aled Accountants – Mawrth 2020 – Rhifyn Coronavirus   Cyngor cyffredinol i’r rhai sydd wedi gweld gostyngiad sylweddol yn eu hincwm: Edrychwch yn fanwl ar eich datganiadau banc a dod ag unrhyw ddebyd uniongyrchol (direct debits) di-angen i ben. Mae’r Llywodraeth wedi cadarnhau bod benthycwyr morgais yn caniatau 3 mis o wyliau na […]

Mwy…

Datganiad i’r Wasg a’r Cyfryngau

DATGANIAD I’R WASG A’R CYFRYNGAU 08/01/2020 Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol Mae Menter Caerdydd wedi cyrraedd rhestr fer ar gategori gwobrau’r Mentrau Iaith, sy’n digwydd am y tro cyntaf erioed ar Ionawr 22ain er mwyn dathlu gwaith arbennig y rhwydwaith wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru. Mae’r […]

Mwy…