Helo Blod

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes Caerdydd a Bro Morgannwg
Catrin Cooke

Mae’r Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes ar gael i dy gynorthwyo (yn rhad ac am ddim) i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn dy fusnes.

Gall ddarparu gwasanaeth pwrpasol sy’n ateb eich gofynion chi, cynnig cyngor a syniadau ymarferol, a’ch cyfeirio at gymorth pellach perthnasol i heplu datblygu’ch cwmni’n ddwyieithog a chynnig gwasanaeth Cymraeg i’ch staff a’ch cwsmeriaid.

Beth yw’r cynnig?

Gallwn:

  • – awgrymu sut i gynnig mwy o Gymraeg i dy gwsmeriaid
  • – gyfieithu arwyddion, bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim
  • – wella’r defnydd o’r Gymraeg rhwng staff a chwsmeriaid
  • – gyfeirio chi at ddarparwyr dysgu a fydd yn gwella sgiliau Cymraeg ar bob lefel
  • – ddangos sut i recriwtio siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
  • – helpu chi i ddeall pwy yw’r cwsmeriaid a sut y gall y Gymraeg fod yn bwysig iddyn nhw
  • – gynnig cefnogaeth ar sut i farchnata a hyrwyddo’r busnes ymysg siaradwyr Cymraeg
  • – rhoi cyngor ar rwydweithiau lleol sy’n gallu cefnogi eich busnes
  • – ddarparu nwyddau dwyieithog megis arwyddion ‘ar agor’ ac ‘ar gau’ a bathodynnau sy’n dangos fod staff yn gallu siarad, neu’n dysgu, Cymraeg

Cysylltwch a’ch swyddog leol am gymorth rhad ac am ddim:
catrin.cooke@businesswelsh.wales

Am wybodaeth pellach, ewch i llyw.cymru/cymraeg neu dilynwch y prosiect ar y cyfryngau cymdeithasol:
Facebook – @Welsh4business
Twitter – @Welsh4BizSouthE