Gweithgareddau Gwyliau wythnos 4

Mwy…

Swydd Newydd: Swyddog Datblygu Menter Caerdydd

Mae Menter Caerdydd yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd rhan amser hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydlynu, cefnogi a chynnal rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau amrywiol i bobl hŷn ac oedolion bregus Rhagor o wybodaeth: DISGRIFIAD SWYDD – Swyddog Datblygu Hysbyseb Swyddog Datblygu Hysbyseb Swyddog Datblygu

Mwy…

Gweithgareddau Gwyliau wythnos 3

Mwy…

Gweithgareddau Gwyliau wythnos 2

Mwy…

Gweithgareddau Gwyliau – Wythnos 1

Mwy…

Amserlen Wythnosol – Wythnos 17

Mwy…

Amserlen Wythnosol – Wythnos 16

Mwy…

Gweithgareddau wythnosol

Mwy…

Datganiad Mae Bywydau Duon O Bwys

Dyma ddatganiad Menter Caerdydd i amlinellu ein bwriad ynghylch mudiad Mae Bywydau Duon O Bwys   Datganiad Menter Caerdydd – Mae Bywydau Duon o Bwys

Mwy…

Effaith Covid-19 ar economi Cymru

Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig wedi lansio ymchwiliad i effaith Covid-19 ar economi Cymru. Ceir manylion, galwad am dystiolaeth a’r cylch gorchwyl yma: https://committees.parliament.uk/work/279/the-welsh-economy-and-covid19/ Rydym yn awyddus i glywed gan groestoriad eang o ddiwydiannau, sefydliadau, sectorau a busnesau am effaith yr argyfwng presennol, pa gefnogaeth sydd ei hangen gan lywodraethau’r DU a Chymru a’r camau nesaf. […]

Mwy…