BWRLWM Tafwyl – Sparklab

Dewch i fwynhau gweithdy gyda Sparklab – sy’n ysbrydoli, ennyn diddordeb, cyffroi ac addysgu, gan gyflwyno byd rhyfeddol Gwyddoniaeth i feddyliau ifanc!

Yn addas i blant 7-12 oed.

Mwy…

BWRLWM Tafwyl – Green Squirrel

Ymunwch a Green Squirrel mewn sesiwn grefftau gyda chlai a deunyddiau naturiol, yn archwilio siapiau a gweadau i greu addurniadau natur ar gyfer eich cartref. Yn addas i blant 7-12 oed.

Mwy…

Sgwad Sgwennu gyda Casi Wyn

Dere i danio dy ddychymyg mewn sesiwn barddoniaeth a chreadigrwydd yng nghwmni Bardd Plant Cymru, Casi Wyn. Ymuna gyda Casi am gyfle i gael ysbrydoliaeth a mwynhâd wrth arbrofi gyda geiriau! Mae’r sesiwn yn rhan o ddathliadau ffrinj Tafwyl 2022!

Mwy…

Drama Mawr y Dre!

Croeso i bawb ymuno gyda Trystan a Rhianna am sesiwn llawn hwyl bob bore dydd Sadwrn. Cyfle hefyd i berfformio yn Tafwyl 2022!

Mwy…

Drama Bach y Dre!

Croeso i bawb o dosbarth Derbyn i Bl 2 i ymuno gyda Trystan a Rhianna bob bore dydd Sadwrn am sesiwn llawn hwyl! Cyfle hefyd i berfformio yn Tafwyl 2022!

Mwy…

Dawnswyr Bach y Dre!

Croeso i bawb o’r Derbyn i Flwyddyn 2 i ymuno gyda Trystan a Rhianna bob bore dydd Sadwrn am sesiwn llawn hwyl! Cyfle hefyd i berfformio yn Tafwyl 2022!

Mwy…