Clwb Cyfarwyddo Bl. 4+5 (ION – EBR ’20)

CLWB AR GYFER BLWYDDYN 4+5  YN YSGOL Y BERLLAN DEG

Mwy…

Penwythnos Teulu Llangrannog 2020

Penwythnos i’r teulu llawn antur, gweithgareddau, cymdeithasu a lot fawr o hwyl! Bydd dim trafferth plesio pawb gydag amrywiaeth mor eang o weithgareddau i roi tro arnynt: sgîo, merlota, cwadfeicio, dringo, nofio, saethyddiaeth, cwrs rhaffau uchel, adloniant nôs a mwy! Mae’r prisiau isod yn cynnwys llety, bwyd a diod (3 x pryd y dydd a […]

Mwy…

Clwb Ioga, Bl.3-6. (ION – EBR ’20)

Clwb Ioga newydd sbon i blant. Dewch draw i gael blas ar ioga gyda thiwtor profiadol a brwdrydig sydd yn sicrhau bod y sesiynau yn rhai llawn hwyl a mwynhad ag sy’n diddori plant gan yn aml greu sesiynau sy’n thema benodol.

Mwy…

Dawnswyr Bach y Dre : Derbyn-Bl.2 (ION – EBR ’20)

Clwb Dawns i blant bach i ddysgu sgiliau dawns modern, stryd a thap gyda Trystan Ap Owen, Rhianna Loren a Abi Johns.

Mwy…

Drama Bach y Dre: Derbyn – Bl.2 (ION – EBR ’20)

Clwb Drama i blant bach i ddysgu sgiliau actio, dawns a drama gyda Trystan Ap Owen, Rhianna Loren a Abi Johns.

Mwy…