SÊL DIWEDD TYMOR : Crysau-T Tafwyl £5

Am Haf cyffrous i Tafwyl – o guriadu perfformiadau ar y cyd gyda’r Selar yn Eisteddfod yr Urdd, i drefnu’r miwsig yng Ngŵyl Fwyd Sain Ffagan mewn partneriaeth â BBC Gorwelion/Horizons.  Ac wrth gwrs sut allwn ni anghofio’r miloedd ar filoedd ddaeth i Ŵyl Tafwyl ym Mehefin?

Mae gennym ni nifer bach o grysau-t Tafwyl i’w gwerthu am bris gostyngol, ar sail y cyntaf i’r felin.

Bachwch eich Bargen trwy ffonio’r swyddfa ar 02920689888.

Oedolion (L, XL, XXL) : £5

Plant (3-4; 5-6; 7-8) : £5.