Dawns gyda Rubicon

Ymunwch ag Aisling, tiwtor dawns Rubicon am sesiwn ddawns 1 awr dros yr hanner tymor!
Find out more

Hunan Hyder, Hunan Gariad… A Choctels!

Join us in a discussion with Jess Davies and Mari Gwenllian at Studio S, where we will be talking about all things body confidence, social media and share some tips on how to practice more self love.

Suitable for young people and adults over 16+

Find out more

Pilates gyda MW Fitness

Ymunwch â’r hyfforddwr personol Mari-Wyn mewn cwrs pilates 8 wythnos. Ar gyfer y cwrs hwn mae gennych yr opsiwn i gymryd rhan ar Zoom neu yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru ym Mhontcanna. Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy’n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol.

Find out more