Dawns gyda Rubicon

Ymunwch ag Aisling, tiwtor dawns Rubicon am sesiwn ddawns 1 awr dros yr hanner tymor!
Find out more

Bwrlwm Whitsun 2022

FREE Welsh medium play sessions for Reception – Year 6 children across Cardiff. Sports, games, arts and crafts – come and create some BWRLWM!

 

Find out more

Clwb Ffasiwn

Ymunwch a Megan, Ela a Kaitlin, fyfyrwyr Prifysgol De Cymru mewn gweithdy gwnïo! Yn y gweithdy hwn, byddwch chi yn dysgu sut i ddefnyddio’r peiriant gwnïo i greu tedi neu eliffant eich hun!

Find out more

Clwb Ffotograffiaeth

Ymunwch ac Elliw a Becca, cyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru mewn gweithdy ffotograffiaeth! Yn y gweithdy hwn, byddwch chi yn dysgu sgiliau ffotograffiaeth gyda’ch ffon symudol neu dabled.

Find out more