Chwilio am “Nanny”

“Chwilio am rywun gyda profiad anffurfiol o gofal plant sy’n siarad Cymraeg a medru gyrru car i fyw gyda teulu yn Mro Morgannwg, 10 munud o Gaerdydd. Dyletswyddau- hebrwng a nôl 2 blentyn (6 a 4) i’r ysgol yn y Bontfaen a’u gwarchod tan tua 6pm tra bo’r rhieni yn gweithio adref. Llety annibynnol ar gael. Penwythnosau’n rhydd. Allai siwtio rhywun sy’n astudio rhan amser”. Cysylltwch â Robert ar 07552116511