Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Pris: Am Ddim

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Creu Cas Pensiliau - 10-13 Oed

Ymunwch a ni yn Brifysgol De Cymru mewn gweithdy gwnïo!
Yn y gweithdy hwn, byddwch chi yn dysgu sut i ddefnyddio'r peiriant gwnïo i greu cas bensiliau.

Pris: £15.00

Gweithdy Rap!!

Ymunwch â ni mewn Gweithdy Rap ym Mhrifysgol De Cymru. Lle cewch gyfle i greu eich rap eich hun a’i recordio mewn stiwdio recordio!

Pris: £15.00

Bwrlwm Pasg 2023!

Bwrlwm yw cynllun chwarae agored Menter Caerdydd am ddim ar gyfer plant Derbyn - Bl6! Mae ganddoch ddewis o 6 lleoliad ar draws Caerdydd - dewch yn llu! Byrbrydau iach, chwaraeon, celf a chrefft - gan gynnwys gweithgareddau STEM ac helfa wyau Pasg wrth gwrs! Dewch i adeiladu den!

 

Pris: Am Ddim