Pris: Am Ddim

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Drama Mawr y Dre

Clwb Drama Mawr y Dre Blynyddoedd 4-6 gyda Trystan a Rhianna!

Pris: £35

Clwb Dawns a Drama Bach y Dre

Clwb Dawns a Drama ar gyfer Dosbarth Derbyn - Blwyddyn 3 gyda Trystan a Rhianna!

Pris: £30

Clwb Ffitrwydd i blant

Clwb ffitrwydd i blant 7-11 oed yng nghanolfan Gol - croeso i deuluoedd ymuno!

Pris: Am Ddim

Clwb Cerdd gyda Mei Gwynedd

Dewch i jamio gyda Mei Gwynedd - offeryn neu lais - i blant 7-11 oed!

Pris: Am Ddim