Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Ymarfer y Grefft

Pris: £75

Gwersi nos o groeso'n ôl

i'r awen sy'n barhaol!

 

Pob yn ail nos Fawrth.

Chapter, Caerdydd, CF5 1QE

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Pedair

Gig yn y Duke of Wellington, y Bont-faen

Dechrau am 8.00yh (drysau o 7.30yh)

Pris: £15.00

Laffwyl Tachwedd23

Chwilio am rywbeth i godi calon? Y tro hwn, bydd yr MC Aled Richards yn cyflwyno Daniel Glyn, Eleri Morgan, Josh Pennar, a mwy! Dere am laff!!

Pris: £8

Taith Dywys: Cwrt Insole, Llandaf

07.12.23 - 12:00

Pris: £3

Sgwrs y Mis: Hydref (Zoom)

Griffith Davies FRS - Arloeswr a Chymwynaswr

yng nghwmni Dr Haydn E. Edwards

Pris: Am Ddim

Sesiwn Pampro yng Nghlwb Tennis yr Eglwys Newydd

Sesiwn Pampro yng Nghlwb Tennis yr Eglwys Newydd gyda chyfle i drio cynnyrch Neal's Yard Remedies

Am ddim

Pris: Am Ddim

Sesiwn Pampro Neal's Yard - ZOOM

Cyfle i ymlacio a thrio cynnyrch Neal's Yard Remedies mewn sesiwn ZOOM

Am ddim

Pris: Am Ddim

Ymweliad: Amgueddfa Cymru, Caerdydd

Ymweliad ag arddangosfa Artes Mundi 10 a'r orielau - Iau, 9 Tachwedd

Rhad ac am ddim

Pris: Am Ddim

Taith Dywys: Senedd, Bae Caerdydd

Taith dywys o gwmpas y Senedd, Bae Caerdydd - Bore Iau, 19 Hydref

Rhad ac am ddim

Pris: Am Ddim

Gwnio a Tecstiliau Hydref 23 LLAWN!

LLAWN!

Cwrs 10 wythnos lle byddwch yn dysgu sgiliau gwnio tecstiliau gyda pheiriant. Darperir defnyddiau.

Croeso i chi ddod â'ch peiriant eich hun, ond bydd rhai ar gael i'w benthyg.

Pris: £80

Tyfu, trefnu a gosod blodau'r Hydref

Dewch i ddysgu mwy am osod a threfnu blodau'r ardd ac addurno'r cartref yn greadigol.

Bydd James a Siwan Matthews yn sgwrsio ac rhannu profiadau a chyngor ymarferol.

Pris: £10

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Pilates Hydref 23 - LLAWN!

LLAWN!

Nos Fawrth, 18:00 - 19:00

Festri Salem, Treganna, CF5 2QF

Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy'n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol.

Pris: £48

Ioga Hydref 23

Nos Fercher, 18:00-19:00.

Canolfan Chwaraeon Gerddi Sophia, CF11 9SW.

Cyfle i wella hyblygrwydd a chryfder.

Addas i bob lefel ffitrwydd.

Pris: £48

Y Gerddorfa Ukulele Hydref 23

Dewch i ymuno gyda Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele - addas i chwaraewyr o bob safon. 

Nos Fercher 19:00-21:00

Canolfan Chapter, CF5 1QE

Addas i chwaraewyr o bob safon

Pris: £78

Cynganeddu - Dosbarth Profiadol 2023-24

Yn dechrau nos Fawrth 10.10.23

18:30 - 19:45

Cwrs 10 wythnos (pythefnosol) dan ofal Aron Pritchard

Chapter, CF5 1QE

Pris: £78

Cynganeddu - Dosbarth Dechreuwyr 2023-24

Yn dechrau nos Fawrth 10.10.23 

19:45 - 21:00

Cwrs 10 wythnos (pythefnosol) dan ofal y Prifardd Gruffudd Owen. 

Mae modd ymuno â'r dosbarth hwn yn rhithiol dros Zoom hefyd.

Canolfan Chapter, CF5 1QE

 

 

 

Pris: £78

Taclo Technoleg

Sgiliau cyfrifiadurol wedi'u teilwra at y rhai sydd wedi ymddeol.

Pris: £10

Ar drywydd y tywysogion: o Lywelyn Fawr i Owain Glyndŵr

Y cwrs diweddaraf yng nghyfres Hanes Cymru.

Pris: £10

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: Bore Gwener, 29 Medi.

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £28

LLAWN - Tai Chi (Hyb Rhydypennau) - Tymor yr Hydref

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

MAE'R DOSBARTH BELLACH YN LLAWN

 

Pris: £40

Sgwrs y Mis: Medi-Rhagfyr 2023

Amserlen tymor yr hydref.

Pris: Am Ddim

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol - dydd Llun ola'r mis.

Cyngerdd nesaf: Llun 25 Medi, 2023 yng nghwmni Delwyn Siôn

Pris: Am Ddim

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim