Clwb Ffasiwn i blant 10-13 Oed

Yn y gweithdy hwn byddwch chi’n dylunio’ch gwisg parti nadolig eich hun, cyfle gwych i fod mor greadigol ag y dymunwch! Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer plant 10-13 oed.

Mwy…

Cwrs Ffaswin gyda Phrifysgol De Cymru

Yn ystod y cwrs pum wythnos hwn byddwch yn dysgu sgiliau a thechnegau dylunio ffasiwn newydd i’ch helpu chi i ddatblygu fel dylunydd. Cyfle gwych i ddysgu sgiliau dylunio newydd a siawns i sgwrsio gyda dwy gyn-fyfyrwraig o’r cwrs Ffasiwn! Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer bobl ifanc 14-18 oed.

Mwy…

Pilates gyda MW Fitness

Ymunwch â’r hyfforddwr personol Mari-Wyn mewn cwrs pilates 10 wythnos. Wedi’i leoli yn gampfa Chwaraeon Cymru ym Mhontcanna.

Mwy…