Fforwm Ieuenctid – 28.06.2022

Dewch i gwrdd â ni am sgwrs a bod yn llais i bobl ifanc Caerdydd!

Mwy…

Fforwm Ieuenctid – 22.06.2022

Dewch i gwrdd â ni am sgwrs a bod yn llais i bobl ifanc Caerdydd!

Mwy…

Ffowm Ieuenctud – 07.06.2022

Dewch i gwrdd â ni am sgwrs a bod yn llais i bobl ifanc Caerdydd!

Mwy…

Fforwm Ieuenctid – 31.06.2022

Dewch i gwrdd â ni am sgwrs a bod yn llais i bobl ifanc Caerdydd!

Mwy…

Dawns gyda Rubicon

Ymunwch ag Aisling, tiwtor dawns Rubicon am sesiwn ddawns 1 awr dros yr hanner tymor!
Mwy…

Hunan Hyder, Hunan Gariad… A Choctels!

Ymunwch â ni mewn trafodaeth gyda Jess Davies a Mari Gwenllian yn Stiwdio S, lle byddwn yn siarad am bopeth hyder corff, cyfryngau cymdeithasol a rhannu awgrymiadau ar sut i ymarfer hunan gariad.

Yn addas i pobl ifanc ac oedolion 16+

Mwy…

Cwrs Ffasiwn i bobl ifanc 14-18

Yn y cwrs Ffasiwn 5 wythnos hwn, byddwch yn dysgu sut i ddylunio a chreu bag eich hun. Gyda chymorth Carys, Alis a thiwtoriaid Ffasiwn y Brifysgol, byddwch yn cael eich cyflwyno i ystod eang o dechnegau newydd. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer bobl ifanc 14-18 oed.

Mwy…

Pilates gyda MW Fitness

Ymunwch â’r hyfforddwr personol Mari-Wyn mewn cwrs pilates 8 wythnos. Ar gyfer y cwrs hwn mae gennych yr opsiwn i gymryd rhan ar Zoom neu yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru ym Mhontcanna. Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy’n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol.

Mwy…