Galw am Wirfoddolwyr: ‘Gwasanaethau 24/7’

Mae angen Gwirfoddolwyr ar gyfer Gwasanaethau 24/7

 

Ydych chi’n nabod rhywun gofalgar sydd â ffocws ar y gymuned?   Mae’r Gwasanaethau 24/7 yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i helpu pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain ac i deimlo’n ddiogel yn eu cymuned leol, gan gynnwys Pryd ar Glud, Teleofal a Wardeiniaid Lleol.  Mae’r tîm Gwasanaethau 24/7 cyfeillgar a phwrpasol yn falch o gynnig gwasanaeth sy’n rhoi tawelwch meddwl i unigolion a’u hanwyliaid.  

 

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i ymuno â’n tîm ar sail wirfoddol.  Rydym yn chwilio am y bobl ddelfrydol i helpu gyda digwyddiadau, cysgodi gwasanaethau a bod yn eiriolwr i’r gwasanaeth.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swyddi hyn a’u cynnwys, cysylltwch â Michelle Orfanoudakis yn Michelle.Orfanoudakis@caerdydd.gov.uk

 

Gallwch ddysgu mwy am Wasanaethau 24/7 YMA