Ystafell gyda gwely dwbl, i’w rhentu yn Grangetown. Pris misol (£390) yn cynnwys yr holl filiau  – treth cyngor, trydan, nwy, dŵr, teledu a rhyngrwyd. Ar gael o ddechrau mis Rhagfyr Gyrrwch neges am ragor o wybodaeth a lluniau iwanmadog@gmail.com