Dwi’n chwilio am dŷ gyda 2 ystafell wely i’w rentu yn ardal Treganna, Caerdydd ar gyfer 4 person proffesiynol (2 bâr o gwpl). Byddwn ni eisiau symud i mewn rhywbryd o fis Chwefror/dechrau Mawrth. Os ydych chi’n gwybod am unrhyw le addas, fasa chi cystal â chysylltu â mi os gwelwch yn dda ar mari.gwyn@hotmail.co.uk