Tŷ I’w rentu yn Grangetown

 

Tŷ 2 ystafell wely ar gael i’w rentu ar stryd Allerton, Grangetown, Caerdydd.

Ar gael o’r 1af o Ebrill. £800 y mis.

Cysylltwch a gwion (07825 004842) am fwy o wybodaeth.