Mae’r Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau yn creu cyfathrebiadau effeithiol i ysbrydoli pobl i ddyheu am fyd sy’n gyfoethocach o ran byd natur. Bydd y rôl yn helpu i gyflawni strategaeth gyfathrebu’r DU yng Nghymru, gan sicrhau bod yr hyn a ddywedwn yn cyffroi ac yn ysbrydoli pobl i chwarae eu rhan i achub byd natur, gan gynnwys trwy ddigwyddiadau.

Mae’r rôl hon yn perthyn i’r adran Codi Arian a Chyfathrebu fel rhan o’r tîm Cyfathrebu. Bydd y rôl yn cyfrannu tuag at gynllunio a darparu gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chyfathrebu i gynyddu cefnogaeth i’r RSPB a chyflawni amcanion yr RSPB yng Nghymru.

 

Bydd deiliad y swydd yn:
• arwain ar reoli ceisiadau o’r cyfryngau ac ymholiadau a ddaw trwy gyfryngau cymdeithasol, meithrin a chynnal perthynas â newyddiadurwyr yng Nghymru, cysylltiadau cyfryngau a phartneriaid eraill.
• datblygu cynnwys a negeseuon sy’n helpu i gyflawni amcanion allweddol yr RSPB yng Nghymru a ledled y DU, gan gynnwys creu deunydd ar gyfer yr RSPB a chyhoeddiadau allanol, blogiau, gwefannau a sianeli cyfryngau cymdeithasol.
• deall a lliniaru materion a allai arwain at niweidio enw da’r RSPB ar draws pob sianel gyfathrebu.
• gweithio gyda chydweithwyr i ddyfeisio a chynnal rhaglen y cytunwyd arni o ddigwyddiadau ledled y wlad, gan arwain ar eu hyrwyddo a’u marchnata.
• paratoi sesiynau briffio proffesiynol a hyfforddiant cyfathrebu sy’n galluogi llefarwyr yr RSPB i gyfleu amcanion yr RSPB yn glir i’r cyfryngau a chynulleidfaoedd eraill.

 

Cyflog

£22,073 i £23,912 y flwyddyn

Oriau

Llawn amser
Dros dro am gyfnod o 9 mis

Dyddiad cau: 28 Chwefror 2020
Dyddiad cyfweld: 11 Mawrth 2020

Am fwy o fanylion am y swydd, ffion.llyr@rspb.org.uk

http://ww2.rspb.org.uk/about-the-rspb/about-us/job-vacancies/details/477728-communication-and-events-officer-wales-