Cwmni Cymraeg lleol yn arddangos yn John Lewis!

Bydd cwmni shnwcs yn gwerthu cynnyrch yn un o gewri siopau’r brifddinas.

Mae shnwcs yn creu cynnyrch Cymraeg a chwaethus i famau newydd, yn cynnwys ..

  • Cardiau Camau Cyntaf
  • Printiau Cymraeg
  • Cardiau Cwpwrdd Babi
  • a chynnyrch Cymraeg Parti Bwmp (baby shower).

Mae Sara yn fam i ddau o blant bach ac yn berchennog ar gwmni anibynnol shnwcs. Bydd croeso mawr i chi wrth y stondin –

Dydd Llun, 9fed o Fawrth – Dydd Sul.

Gyda Sul y mamau ar y gweill, dyma gyfle da i siopa am yr anrheg perffaith!

(Gwaith shnwcs sydd ar wal yr ardal fwydo/newid babannod y siop, sydd wedi ei leoli ar drydydd llawr y siop. Edrychwch mas amdanynt).

s h n w c s

shnwcs@gmail.com | 07779 688 490