Tŷ 5 stafell ar gael i rhentu yn Allensbank Road. £1500 y mis (£300 y stafell). Fully furnished yn cynnwys fridge, glochwr dillad a golchwr llestri. Tŷ ar gael o mis Gorffennaf ymlaen. Addas ar gyfer myfyrwyr neu pobl ifanc proffesiynol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch hefo Nia – niajenks_570@hotmail.com