Ystafell i’w rhentu ar Stryd Keppoch, Y Rhath. Ar gael o’r 13eg o orffennaf. Mae na dri berson arall yn byw yn y ty (2 ferch ac 1 bachgen, tua 26 oed i gyd – siaradwyr Cymraeg).

Mae’r ystafell yn cynnwys gwely (Queen size), cwpwrdd a desg.

Hefyd:

Ystafell ymolchi newydd

Gardd

Sky+

Sychwr dillad

Oergell/Rhewgell

Fi yw’r perchennog felly does na ddim asiant ynghlwm â’r ty.

 

£380 (gan gynnwys biliau). does dim angen blaendal.

 

Os oes gennych ddiddordeb, ebostiwch gsianw@gmail.com.