Swydd – Ysgol Plasmawr

Technegydd Cynorthwyol Gwyddoniaeth

 

Cyflog: Graddfa 3 SCP3-6 (£18,562 – £19,698 pro rata)

 

Mae Ysgol Plasmawr yn frwd i benodi Technegydd Cynorthwyol i’r adran Wyddoniaeth.

 

Dyma gyfle i ymuno ag ysgol lwyddiannus yng nghanol dinas sydd yn tyfu’n gyflym ac sydd yn cynnig amrywiaeth eang o brofiadau academaidd ac allgyrsiol i’w disgyblion o fewn hinsawdd gynhwysol a gofalgar

 

Mae’r adran wyddoniaeth yn arbennig o lwyddiannus a phoblogaidd, mae ei chanlyniadau arholiadau allanol yn ganmoladwy a mae nifer sylweddol o ddisgyblion yn dilyn cyrsiau Gwyddoniaeth triphlyg TGAU a chyrsiau UG ac Uwch.

 

Mae’r adran Wyddoniaeth wedi ei leoli mewn bloc o labordai addas.

 

Edrychir am ymgeisydd egniol a brwdfrydig fydd yn medru cyfrannu at y gyfadran a fydd yn rhannu gweledigaeth gynhwysol yr ysgol.

 

Mae profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd labordy yn ddymunol ond nid yn hanfodol; byddai awydd a pharodwydd i ddysgu sgiliau newydd yn hynod fanteisiol.

 

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiadau blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd i’r Pennaeth erbyn 1.00pm ar  25/6/21.

 

*Mae ffurflen gais a swydd ddisgrifiad ar gael drwy ddilyn y linc yma http://www.ysgolplasmawr.cymru/index.php/cy/swyddi

 

Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu â’r Pennaeth, Mr John Hayes neu Mrs Anwen Smyth Arweinydd y Gyfadran Gwyddoniaeth drwy e-bostio swyddi@ysgolplasmawr.cymru