Swydd Ysgol Plasmawr

Cynorthwyydd Gweinyddol
Cyflog Graddfa 4 SCP6-11 (£19,698 – £21,748 pro rata)
Mae Ysgol Plasmawr yn awyddus i benodi cynorthwyydd gweinyddol brwdfrydig ac egnïol i ymuno â’r tîm gweinyddol.
Mae hon yn swydd ar gytuneb 12 mis yn y lle cyntaf, 37 awr yr wythnos (8:00-16:00) yn ystod tymor yr ysgol yn unig, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Mae Ysgol Plasmawr wedi’i lleoli yn y Tyllgoed yng ngogledd orllewin Caerdydd. Mae gan yr ysgol dros 1,100 o ddisgyblion a 120 o staff.
Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwdfrydig sy’n meddu ar sgiliau technegol, i weithio yn ein hardal cynnydd disgyblion.
Mae’r ardal hon yn lle prysur ac yn hwb i holl weithdrefnau’r ysgol. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gallu ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i ddigwyddiadau a cheisiadau. Mae’n hanfodol bod gan yr aelod staff yma’r awydd a’r gallu i weithio gyda disgyblion.
Disgwylir hyblygrwydd o ran dyletswyddau, a bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol.
Sylwer y bydd angen i’r sawl a benodir i’r swydd hon fod yn gallu cyfrannau at amgylchedd swyddfa a fydd yn gweithredu gan amlaf trwy gyfrwng y Gymraeg.
Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.
Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiad blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd at sylw Mr John Hayes, Pennaeth.

*Mae ffurflen gais a swydd-ddisgrifiad ar gael trwy ddilyn y linc yma http://www.ysgolplasmawr.cymru/index.php/cy/swyddi
Dyddiad cau: 02.07.21
Am wybodaeth bellach am y swydd hon, dylid cysylltu â’r Pennaeth, Mr John Hayes.
Rhif ffôn 029 2040 5499 neu trwy e-bost i swyddi@ysgolplasmawr.cymru