Ty ar gael i’w rhenti yn Grangetown, Caerdydd

Ty tair stafell wely dwbl ar gael i’w osod yn ardal Grangetown, Caerdydd.

Ty ar gael Mehefin 2021

Gegin fawr yn agor allan i’r ardd, stafelloedd wedi dodrefnu, dwy stafell fyw.

Gardd gwynebu’r de, felly lot o haul.

Cysylltwch gyda Rhydian 07989745579 neu rhydianajones@hotmail.com am fwy o wybodaeth ac i drefnu dod i’w weld.