Tŷ i rentu

Tŷ i rentu yn ardal Grangetown.

 

Tŷ 2 ystafell wely ar gael yn Grangetown o’r 1af Ebrill 2021.

 

Ar y llawr isaf mae 2 ystafell fyw a chegin. Ar yr ail lawr mae dwy ystafell wely dwbl ac ystafell ymolchi. Mae gardd/yard fach yn y cefn.

 

Nid yw’r ty wedi ei ddodrefnu ond mae peth dodrefn ar gael os oes angen.

 

£825 y mis a £825 o flaendal sydd yn cael ei gadw mewn cynllun diogelu blaendaliadau.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Bethan ar 07977461784 neu bethan1982@yahoo.co.uk