Ty i rentu

Ty i rhentu yn Grangetown

Tŷ 3 ystafell wely ar gael i rhentu yn Grangetown.

 

Ar y llawr isaf mae cegin, ystafell fwyta, lolfa a ‘study’. Ar y ail lawr mae toiled/shower/bath a’r x3 ystafell wely (x2 dwbwl, x1 ¾). Mae gardd/yard fach. Parcio ar gael am ddim ar y sdryd (sdryd disdaw). 

 

Mae’r ty wedi ei ddodrefnu yn llawn (washing machine, dryer, teledu, sofa ayyb). 

 

Tŷ ar gael o mis Erbill ymlaen. 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a 07964 705078.