Ystafell ddwbl i’w rhentu

Ystafell ddwbl ar gael i’w rhentu yn ardal Canton yn rhannu gyda dwy ferch proffesiynnol. Ar gael o fis Mehefin 2021 hyd at 31/03/2022. Mae’r ty yn agos i barciau a siopau ac o fewn pellter cerdded i’r ddinas. Am fwy o fanylion a lluniau plis cysylltwch efo Gwenno drwy ebost gwennoellis12@outlook.com