Gwenno Dafydd – Hyfforddwraig Siarad yn Gyhoeddus.

Ydych chi yn teimlo’n nerfys ynglun a gneud araith ym mhriodas eich merch, mab neu ffrind gorau? Ydych chi eisiau sicrhau y byddwch chi yn gneud hyn cystal ag y gallwch chi? Gall Gwenno Dafydd  eich cynorthwyo i wneud hyn. Cysylltwch am fanylion 07855038729  gwennodafydd@mantol.co.uk  www.gwennodafydd.co.uk  

  • Gwenno Dafydd – Hyfforddwraig Siarad yn Gyhoeddus.

Jessica Robinson Soprano

Jessica Robinson soprano   Cantores broffesiynol ar gyfer achlysuron arbennig.  Arbenigo mewn cerddoriaeth operatig a clasurol on yn hapus i ganu  repertoire o bob genre yn ogystal a ceisiadau personol. Cysylltwch am fanylion. Rhif Ffôn 07814980356 Cyfeiriad Ebost: jess_robz@hotmail.com Gwefan www.jessicamrobinson.co.uk  

  • Jessica Robinson Soprano

Blodau Tlws

Siop flodau dwyieithog ar-lein yn yr Eglwys Newydd. Cynllunudd blodau cyfoes sy’n ymfalchio drwy weithio gyda blodau tymhorol, hardd gan greu blodau ar gyfer pob achlysur yng Nghaerdydd a’r ardal

Bodlon

Siop a siop arlein yn gwerthu nwyddau Cymreig, nwyddai i’r Ty a nwyddau masnach deg. Hefyd, siop goffi a chwmni arlwyo sy’n medru cynnig partion preifat gydag adloniant

Cwmni Dawns Werin Caerdydd

Rydym ar gael i berfformio yn eich digwyddiads. Mae ein rhaglen yn cynnwyus dawnsiau gwerin, cerddoroaeth fyw a thraddodiadau gwerin. Rydym yn hyblyg ac yn fwy na bodlon creu rhaglen sydd wei ei theilwra i ateb eich gofynion chi

Colur BD

Profiad fel artist colur am 17 mlynedd ar gyfer teledu, ffilm a ffasiwn Tystysgrif hyfforddiant llawn. Colur priodas, ymgynghoriad Colur, parti colur, parti paentio wyneb, parti brenhines, clour prom a noson allan – Gallu teithio i unrhywle