Swydd Newydd: Swyddog Datblygu Menter Caerdydd

Mae Menter Caerdydd yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd rhan amser hon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydlynu, cefnogi a chynnal rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau amrywiol i bobl hŷn ac oedolion bregus

Rhagor o wybodaeth:

DISGRIFIAD SWYDD – Swyddog Datblygu Hysbyseb Swyddog Datblygu

Hysbyseb Swyddog Datblygu