Swydd: Prif Swyddog Tafwyl

*Mae recriwtio am y swydd isod wedi gohurio am y dyfodol rhagweladwy. Byddwn yn diweddaru ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol i hysbysu pan fydd modd gwneud ceisiadau am y rôl. Diolch am eich dealltwriaeth a’ch amynedd yn y cyfnod o ansicrwydd hyn.

 

Prif Swyddog Tafwyl Menter Caerdydd

Cyflog: £30,000

Gŵyl flynyddol yr elusen Menter Caerdydd i ddathlu’r Iaith Gymraeg a chelfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl.

Dyma gyfle cyffrous i rywun â diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar drefniadau 2021 a thu hwnt

Mae Menter Caerdydd yn chwilio am unigolyn profiadol, brwdfrydig a dynamig i chwarae rôl unigryw wrth gefnogi trefniadau a digwyddiad Tafwyl, arwain ar werthusiad yr ŵyl a defnyddio hyn i siapio gweledigaeth Tafwyl i’r dyfodol.

Bydd yr unigolyn delfrydol yn meddu ar brofiadau blaenorol o drefnu a chodi arian, syniadau newydd ac arloesol, sgiliau creadigol cryf ac angerdd i barhau i ddatblygu Tafwyl gyda chefnogaeth tîm Menter Caerdydd.

Lleolir y swydd yn swyddfa Menter Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd.

Disgrifiad swydd – Prif Swyddog Tafwyl

Am ffurflen gais a/neu sgwrs bellach ebostiwch: manon@mentercaerdydd.cymru