SWYDD: Swyddog Datblygu – Gwasanaethau Oedolion, Ieuenctid, a Gweithgareddau Gwyliau

Swydd rhan amser – Oriau Gwaith: 3 diwrnod/21 awr yr wythnos
Cyflog: £19,928 – £23,102 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y
swydd rhan amser hon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydlynu Gwasanaethau
Oedolion Menter Caerdydd, cynnal a threfnu rhaglen o
Weithgareddau Gwyliau i blant a phobl ifanc a chefnogi
cyfleoedd cymdeithasol i Ieuenctid Caerdydd.

SWYDD DDISGRIFIAD

Lleolir y swydd yn swyddfa Menter Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd.

Am ffurflen gais a/neu sgwrs pellach ebostiwch:
manon@mentercaerdydd.cymru

Dyddiad Cau: Dydd Llun 17eg o Chwefror 2020
Cyfweliadau: Dydd Iau 20fed o Chwefror 2020