Tafwyl 2020 Wedi ei Chanslo

FIRWS CORONA: DATGANIAD CANSLO TAFWYL 2020

Mae diogelwch ein cwsmeriaid, ein cynulleidfa, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr a staff yn flaenoriaeth bob amser i ni.

O ganlyniad, rydym wedi penderfynu na fydd Tafwyl yn cael ei chynnal eleni.

Dywedodd Manon Rees-O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd “Mae’n siom aruthrol mewn cyfnod sy’n peri pryder i bawb.  Er cymaint y dyhead i gynnig cyfle i bobl ddod at ei gilydd i ddathlu’r Gymraeg, gydag ansicrwydd yr wythnosau a’r misoedd nesaf, penderfynwyd canslo Tafwyl eleni.”

Rydym hefyd wedi canslo holl glybiau a gweithgareddau wythnosol Menter Caerdydd nes bydd rhybudd pellach.

Mae’r staff mewn cysylltiad rheolaidd gyda Chyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru er mwyn cynnig pob cymorth i gymunedau ar hyd a lled y brifddinas ymdopi gyda’r argyfwng presennol, gan ddilyn pob canllaw cyfredol Llywodraeth DU yng nghyd destun COVID-19.

Yn naturiol rydym yn monitro’n ddyddiol y cyngor sydd ar gael ac, os cyflwynir canllawiau diwygiedig gan yr awdurdodau perthnasol, byddwn yn ymateb a gweithredu ar unwaith.