Tafwyl 2019

Gŵyl flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Parti mawr Cymraeg a gwahoddiad i bawb!

Sefydlwyd yr ŵyl yn dilyn gofynion trigolion Caerdydd am ŵyl i godi proffil y Gymraeg yn y brifddinas. Prif ddigwyddiad Tafwyl yw Ffair Tafwyl sydd wedi datblygu ers 2006 fel diwrnod llawn hwyl, sy’n gyfuniad o ddigwyddiadau artistig, cerddorol, diwylliannol a chwaraeon i gyd trwy’r iaith Cymraeg. Yn 2011 gyda chynulleidfa o 2,700 roedd y ffair yn rhy fawr i’r lleoliad yn ardd Tafarn y Mochyn Du ger Gerddi Soffia ac oedd  rhaid adolygu’r trefniadau a darganfod lleoliad mwy addas ar gyfer 2012.

Ers 2012 mae Tafwyl yn ran o Ŵyl Caerdydd – sef casgliad o ddigwyddiadau o Fehefin i Fedi ar draws y ddinas a cartref Ffair Tafwyl bellach yw un o brif atyniadau traftaedaeth Cymru, Castell Caerdydd.

Mynychodd dros 40,000 o bobl Tafwyl 2018 (Gŵyl 9 ddiwrnod o hyd), o’i gymharu â’r 38,000 o bobl a fynychodd yn 2017. Mynychodd 21,000 o bobl Ffair Tafwyl ar y dydd Sadwrn, a 16,500 ar y dydd Sul. Daeth dros 2,500 ychwanegol i 33 o ddigwyddiadau ffrinj Tafwyl gan ddod a niferoedd Tafwyl 2018 i dros 40,000!

Ennillodd TAFWYL 2017 y wobr am ‘Gwyl Orau Caerdydd’ yn y Cardiff Music Awards, ym Mis Mawrth 2018.

Roedd rhaglen Tafwyl 2018 yn un o’r gorau eto gyda 48 o fandiau byw, 33 o ddigwyddiadau dros wythnos ffrinj, 376 o ddigwyddiadau unigol yn ystod y penwythnos, 80 o wirfoddolwyr, 58 o bartneriaid, a 23 o noddwyr gyda llawer o rhai newydd.

TAFWYL 2019 NOL YN NGHASTELL CAERDYDD! 

22 – 23ain o Fehefin 

Cadwch olwg ar ein gwefan am y newyddion diweddaraf….

Bydd mynediad i’r ŵyl yn rhad ac am ddim, gyda chroeso mawr i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae’n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy’n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Gymraeg.

www.tafwyl.cymru

 

Mae mynediad i’r wyl yn rhad ac am ddim – boed chi’n siaradwr Cymraeg neu ddim. Gwyl berffaith ar gyfer y teulu cyfan, dysgwyr, a phobl sy’n cael profiad o’r iaith a diwylliant Cymreig am y tro cyntaf.

Mae croeso mawr i bawb ymuno yn y parti!!