If you are experiencing problems paying with a mobile device, please try from a laptop or PC.

Swyddi yn Meithrinfa Wibli Wobly

Mar 21, 2024

Arweinydd Ystafell Babis x 1

Arweinydd Ystafell Cyn-Ysgol x 1

Cynorthwyydd Meithrin x 2

 

Taliad cystadleuol (mae en dibynnu ar profiad ond starting point £11.50+ am cynorthwyydd a £12.50+ am arweinydd)

 

Dyddiad cau ceisiadau 31ain Mawrth 2024

Dyddiad dechrau swydd 3ydd Mehefin 2024

 

Lleoliad - Ty Derwen, Rhodfa Glanllyn, Casnewydd, NP10 8BD

 

Perks - prydau am ddim, tim hyfryd gyda nosweithiau tim, cyfleodd hyfforddiant a datblygu gyrfa.

 

Am fwy o wybodaeth ebostiwch eich CV i post@wibliwobli.co.uk 

Facebook

Get Our Newsletter

A free service to promote the city’s Welsh language activities and events

TAFWYL

Tafwyl is an annual festival celebrating the Welsh language, arts and culture. It was established in 2006 as part of the core work of Menter Caerdydd, a charity that promotes and extends the social use of the Welsh language in Cardiff. 

Tafwyl Website