Amdanom Ni

Ein nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol yn y Brif Ddinas, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd  Caerdydd a bod pob dinesydd yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Mwy...

Newyddion Diweddaraf

SWYDD: Swyddog Datblygu – Gwasanaethau Oedolion, Ieuenctid, a Gweithgareddau Gwyliau

Swydd rhan amser – Oriau Gwaith: 3 diwrnod/21 awr yr wythnos Cyflog: £19,928 – £23,102 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad) Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd rhan amser hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydlynu Gwasanaethau Oedolion Menter Caerdydd, cynnal a threfnu rhaglen o Weithgareddau Gwyliau i blant […]

Mwy… Mwy o Newyddion

Ffonlyfr

Hysbysfwrdd: NEWYDD

Menter Caerdydd… Mewn Lluniau