Cylchred Ffa-ntastig

Mwy…

Ymarfer Corff Cyfan

Mwy…

Perffaith i ddechreuwyr!

Mwy…

Dewiswch eich Pwysau…

Mwy…

Ffitrwydd Caerdydd A’r Fro 💪

Mwy…

Crefftau Caerdydd A’r Fro 🌈

Mwy…

Effaith Covid-19 ar economi Cymru

Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig wedi lansio ymchwiliad i effaith Covid-19 ar economi Cymru. Ceir manylion, galwad am dystiolaeth a’r cylch gorchwyl yma: https://committees.parliament.uk/work/279/the-welsh-economy-and-covid19/ Rydym yn awyddus i glywed gan groestoriad eang o ddiwydiannau, sefydliadau, sectorau a busnesau am effaith yr argyfwng presennol, pa gefnogaeth sydd ei hangen gan lywodraethau’r DU a Chymru a’r camau nesaf. […]

Mwy…

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru gyfle i awduron llawrydd wneud cais i greu a chyflawni gweithiau comisiwn am ffi. Ceir rhagor o wybodaeth yma: https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/gwaith-comisiwn-i-awduron-gan-llenyddiaeth-cymru-dyddiad-cau-15-ebrill/

Mwy…

Eisteddfod Ysgol Farddol Menter Caerdydd

Tros 2019-20, cynhaliwyd tri dosbarth dan aden y Fenter, sef: y dechreuwyr dan ofal Emyr Davies, criw’r ail flwyddyn dan ofal Aron Pritchard a’r criw profiadol dan ofal Gruffudd Owen.  Bu’n draddodiad ers blynyddoedd i gynnal Eisteddfod yr Ysgol Farddol ar ôl i’r cyrsiau ddod i ben, ond ni fu hynny’n bosib eleni.  Fodd bynnag, […]

Mwy…