Adfer Cymru

Cwmni sy’n arbenigo mewn gwaith adfer, adnewyddu a phob agwedd o waith adeiladu yn Ne Cymru. Gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy a phroffesiynol. Ian 07932015181 neu 01443 312417  e bost – adfercymru@gmail.com

  • Adfer Cymru

Grwp Tŷ Davies

Cwmni Cymreig sy’n darparu gwaith atgyweirio/cynnal a chadw Tai yn ein prif ddinas a’r cyffiniau. Ein prif ddawn yw adnewyddu a moderneiddio hen adeiladau. Cysylltwch â  02920196033/07931302272, ebost tydaviescyf@gmail.com.

  • Grwp Tŷ Davies

Caib a Rhaw

Caib a Rhaw Construction Gwasanaethau Adeiladau ac Adnewyddu caibarhaw@outlook.com www.caibarhaw.co.uk“

  • Caib a Rhaw

Bodlon

Siop a siop arlein yn gwerthu nwyddau Cymreig, nwyddai i’r Ty a nwyddau masnach deg. Hefyd, siop goffi a chwmni arlwyo sy’n medru cynnig partion preifat gydag adloniant

Help Llaw Glyn Roberts

Dyn profiadol sy’n hapus i gwblhau jobsys amrywiol o gwmpas eich ty – adeiladu flat packs, gosod silffoedd, newid plygiau, goleadau a chymorth gyda “routers”