S4C yn chwilio am siaradwyr Cymraeg

Mae S4C angen Cymry Cymraeg rhwng 33-55 i recordio darnau byr o ryddiaeth mewn stiwdio deledu. Dwy awr o waith ar ddydd Mawrth yr 2ail o Fawrth 21. Telir ffi am eich amser. Cysylltwch da rhodri.john@s4c.cymru neu text in 07774.120013. Angen enwau erbyn ddydd Mercher 17eg o Chwefror.  

Mwy…

CALENDR MIS CHWEFROR

Mwy…

Gwirfoddoli – Dysgu Cymraeg Caerdydd

Ydych chi’n siarad Cymraeg? Hoffech chi helpu rhywun sy’n dysgu Cymraeg? Mae Dysgu Cymraeg Caerdydd yn cynnig cynllun gwirfoddol o’r enw Siarad i’r dysgwyr. Mae’r cynllun yn paru dysgwyr a siaradwyr rhugl er mwyn cynyddu hyder y dysgwr i siarad ac i ddefnyddio’r Gymraeg. Bydd y dysgwyr sy’n rhan o’r cynllun yn gallu siarad Cymraeg, […]

Mwy…

Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Swyddi – Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion Ydych chi’n siarad Cymraeg ac yn mwynhau bod yng nghwmni pobl? Os felly, beth am ystyried gweithio fel Tiwtor Cymraeg i Oedolion gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.  Rydym yn dysgu o 8am-9pm a gallwch weithio cynlleied neu gymaint ag yr ydych yn dymuno.  Brwdfrydedd yw’r prif ofyniad felly peidiwch â […]

Mwy…

Datganiad Mae Bywydau Duon O Bwys

Dyma ddatganiad Menter Caerdydd i amlinellu ein bwriad ynghylch mudiad Mae Bywydau Duon O Bwys   Datganiad Menter Caerdydd – Mae Bywydau Duon o Bwys

Mwy…

Colur Enfys

https://youtu.be/5dGxVOPKX5o

Mwy…

Basged Crog Macramé

https://youtu.be/D49bZPdD8_g

Mwy…

Sut i Greu Darn Macramé

https://youtu.be/mwqpTxIxysU

Mwy…

Clystlysau allan o Fimo

https://youtu.be/RweizY6vx1M

Mwy…

Enfys Allan O Wlân

https://youtu.be/Q-0RqY-a0mI

Mwy…