Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol Menter Caerdydd

Menter Caerdydd – Hysbysiad Cyfarfod HYSBYSIR DRWY HYN y bydd Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol Menter Caerdydd yn cael ei gynnal yn ddigidol ar Zoom am 6pm ar y 24ain o Awst 2020 i drafod y busnes canlynol:   AGENDA Newid yr Erthyglau Ystyried a phleidleisio ar y cynnig canlynol: Bod cymal ‘Cyngor y Fenter’ yn cael […]

Mwy…

Swydd Newydd: Swyddog Datblygu Menter Caerdydd

Mae Menter Caerdydd yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd rhan amser hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydlynu, cefnogi a chynnal rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau amrywiol i bobl hŷn ac oedolion bregus Rhagor o wybodaeth: DISGRIFIAD SWYDD – Swyddog Datblygu Hysbyseb Swyddog Datblygu Hysbyseb Swyddog Datblygu

Mwy…

Gweithgareddau Gwyliau wythnos 3

Mwy…

Gweithgareddau Gwyliau wythnos 2

Mwy…

Gweithgareddau Gwyliau – Wythnos 1

Mwy…

Amserlen Wythnosol – Wythnos 17

Mwy…

Amserlen Wythnosol – Wythnos 16

Mwy…

Gweithgareddau wythnosol

Mwy…

Datganiad Mae Bywydau Duon O Bwys

Dyma ddatganiad Menter Caerdydd i amlinellu ein bwriad ynghylch mudiad Mae Bywydau Duon O Bwys   Datganiad Menter Caerdydd – Mae Bywydau Duon o Bwys

Mwy…

Colur Enfys

https://youtu.be/5dGxVOPKX5o

Mwy…