Tafwyl 2020 Wedi ei Chanslo

FIRWS CORONA: DATGANIAD CANSLO TAFWYL 2020 Mae diogelwch ein cwsmeriaid, ein cynulleidfa, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr a staff yn flaenoriaeth bob amser i ni. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu na fydd Tafwyl yn cael ei chynnal eleni. Dywedodd Manon Rees-O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd “Mae’n siom aruthrol mewn cyfnod sy’n peri pryder i bawb.  Er cymaint y […]

Mwy…

Swydd: Prif Swyddog Tafwyl

*Mae recriwtio am y swydd isod wedi gohurio am y dyfodol rhagweladwy. Byddwn yn diweddaru ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol i hysbysu pan fydd modd gwneud ceisiadau am y rôl. Diolch am eich dealltwriaeth a’ch amynedd yn y cyfnod o ansicrwydd hyn.   Prif Swyddog Tafwyl Menter Caerdydd Cyflog: £30,000 Gŵyl flynyddol yr elusen Menter […]

Mwy…

SWYDD: Swyddog Datblygu – Gwasanaethau Oedolion, Ieuenctid, a Gweithgareddau Gwyliau

Swydd rhan amser – Oriau Gwaith: 3 diwrnod/21 awr yr wythnos Cyflog: £19,928 – £23,102 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad) Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd rhan amser hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydlynu Gwasanaethau Oedolion Menter Caerdydd, cynnal a threfnu rhaglen o Weithgareddau Gwyliau i blant […]

Mwy…

Datganiad i’r Wasg a’r Cyfryngau

DATGANIAD I’R WASG A’R CYFRYNGAU 08/01/2020 Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol Mae Menter Caerdydd wedi cyrraedd rhestr fer ar gategori gwobrau’r Mentrau Iaith, sy’n digwydd am y tro cyntaf erioed ar Ionawr 22ain er mwyn dathlu gwaith arbennig y rhwydwaith wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru. Mae’r […]

Mwy…

SÊL DIWEDD TYMOR : Crysau-T Tafwyl £5

Am Haf cyffrous i Tafwyl – o guriadu perfformiadau ar y cyd gyda’r Selar yn Eisteddfod yr Urdd, i drefnu’r miwsig yng Ngŵyl Fwyd Sain Ffagan mewn partneriaeth â BBC Gorwelion/Horizons.  Ac wrth gwrs sut allwn ni anghofio’r miloedd ar filoedd ddaeth i Ŵyl Tafwyl ym Mehefin? Mae gennym ni nifer bach o grysau-t Tafwyl […]

Mwy…

#MC20 – Ein 20 hoff beth am Gaerdydd!

Wrth i Fenter Caerdydd ddathlu penblwydd yn 20 oed eleni, dyma fynd ati i ddathlu ein hoff 20 peth am Gaerdydd.  Fe greuwyd y rhestr hon gan staff y Fenter ar gyfer ymwelwyr oedd yn ymweld â Chaerdydd ar gyfer y Steddfod dros yr Haf. Mae dinas Caerdydd, fel y Fenter, wedi gweld newid aruthrol […]

Mwy…

#MC20: Edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau’r Gymraeg yng Nghaerdydd (1998-2018).

Rydym ni’n dathlu ein pen-blwydd yn Ugain oed eleni- hip hip HWRE!  Sefydlwyd y Fenter nôl yn 1998 – blwyddyn pasio Deddf Llywodraeth Cymru i sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol; ymweliad Nelson Mandela â’r Brifddinas ym mlwyddyn olaf ei Arlywyddiaeth; gig enwog y Stereophonics yng Nghastell Caerdydd; a merch ddeuddeg oed o Landaf yn cyhoeddi ei halbwm gyntaf, […]

Mwy…

20 Llun Tafwyl

Wrth i ni ddathlu ein penblwydd yn 20 oed eleni – rydym yn rhannu atgofion ar yr 2ofed o bob mis! Tro Tafwyl yw hi heddiw wrth i ni edrych ymlaen at yr Wyl eleni a rhannu 20 o lunie o Tafwyl dros y blynyddoedd. Ewch i dudalen y Facebook y Fenter – ydych chi’n […]

Mwy…

Cyhoeddi partneriaeth newydd rhwng Tafwyl ag Orchard

Mae’n bleser cyhoeddi mai Orchard yw Partner Cyfryngau Tafwyl. Mi fydd Orchard Media and Events yn cefnogi’r ŵyl, sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf, fel partner cyfryngau. Mi fydd yr adran gynhyrchu sy’n arbenigo mewn gwaith dwyieithog yn ffilmio drwy gydol y penwythnos. Bydd Orchard […]

Mwy…