Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Cynllun Gofal diwrnod cyfan, 08:30-17:30, ar gyfer plant ysgol gynradd, sydd rhwng oedran Dosbarth Derbyn (Medi 2023) a Blwyddyn 6.

Mae'r cynlluniau yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd.

 

Rydym yn rhan o Gynllun Talu Di-dreth y Llywodraeth.

Dyma’r manylion talu ar gyfer Ysgol Melin Gruffydd ac Ysgol Treganna:

Treganna CF118DG 50025557254

 

Rydym yn derbyn Talebau Gofal Plant:

Menter Caerdydd

Edenred: P20308601

Sodexo: 166882

Kiddivouchers: Cynllun Treganna / Cynllun Gofal Melin Gruffydd

Computershare: Cynllun Melin Gruffydd: 0008203048

Care4: 22506517