Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Cynllun Gofal Gwyliau Ysgol Treganna.

Cynllun Gofal diwrnod cyfan ar gyfer plant ysgol gynradd sydd rhwng oedran Dosbarth Derbyn (Medi 2022) a Blwyddyn 6.

Bydd y cynllun yn agored rhwng dydd Mawrth 11/4/23 a dydd Gwener 14/4/23 yn ystod y Gwyliau Pasg 2023.  

Cynllun Gofal Gwyliau Ysgol Melin Gruffydd.

Cynllun Gofal diwrnod cyfan ar gyfer plant ysgol gynradd sydd rhwng oedran Dosbarth Derbyn (Medi 2022) a Blwyddyn 6.

Bydd y cynllun yn agored rhwng dydd Llun 3/4/23 a dydd Iau 6/4/23 ac yna dydd Mawrth 11/4/23 a dydd Gwener 14/4/23 yn ystod y Gwyliau Pasg 2023.