Cynllun Gofal Gwyliau Ysgol Treganna. Bydd y cynllun nesaf yn ystod Hanner Tymor Chwefror 2023. Manylion i ddilyn yn y flwyddyn newydd. Ar gyfer plant ysgol gynradd sydd rhwng oedran Dosbarth Derbyn (Medi 2022) a Blwyddyn 6 yn unig.

Cynllun Gofal Gwyliau Ysgol Melin Gruffydd. Bydd y cynllun nesaf yn ystod Hanner Tymor Chwefror 2023. Manylion i ddilyn yn y flwyddyn newydd. Yn anffodus, nid oes Cynllun Gofal yn Ysgol Melin Gruffydd dros hanner tymor Hydref 2022. Yn ogystal â'r Cynllun Gofal yn Ysgol Treganna, mae amrywiaeth o weithgareddau gwyliau diwrnod llawn draw ar dudalen 'Gweithgareddau Gwyliau'.