Gallwch gysylltu gyda ni’n y Fenter drwy’r post, dros y ffôn - 02920 689888, dros ebost neu gallwch anfon neges isod.