Taith Fws i Ŵyl Fwyd y Fenni

Taith i’r Ŵyl Fwyd yn Y Fenni ar ddydd Sadwrn, 17 Medi

Pris: £15.00

Taith Ystlumod

Ymunwch â ni ar daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod Amgueddfa Sain Ffagan wrth iddi nosi.

MAE'R DAITH YMA BELLACH YN LLAWN.

Pris: £6.00

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed

Pris: Am Ddim

Taith Gerdded: Craig yr Allt, Tongwynlais

Taith gerdded ychydig yn fwy heriol nag arfer!

6.5 milltir: Castell Coch, Fforest Fawr, Craig yr Allt ac yn ôl.

MAE'R COFRESTRU BELLACH WEDI CAU AR-LEIN OND OS HOFFECH DDOD AR Y DAITH, CYSYLLTWCH Â RACHEL.

Pris: £3.50

Taith Gerdded: Penarth

Taith hamddenol o gwmpas tref Penarth gyda chyfle i sgwrsio a mwynhau'r golygfeydd.

Yn addas i siaradwyr Cymraeg o bob lefel.

Pris: £3.50

Hanes Cymru - Cartrefi’r Werin - Adeiladau Traddodiadol Cymru

Sesiwn 1, 3 Hydref: Beth yw pensaernïaeth draddodiadol?

Sesiwn 2, 10 Hydref: Nodweddion rhanbarthol adeiladau traddodiadol Cymru

Sesiwn 3, 17 Hydref: Y tu mewn i gartrefi

Pris: £10