Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Y Gerddorfa Ukulele Gwanwyn 2024

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele.

Addas i chwaraewyr o bob lefel.

Pris: £80

Ioga Gwanwyn 2024

Dewch i ymuno gyda Efa Dafydd yn ein sesiynau Ioga wythnosol.

Cyfle i ddysgu techneg ymlacio a gwella ystwythder.

Pris: £50

Pilates Gwanwyn 2024

Am wella hyblygrwydd ac ystwyther? Dewch i ymuno gyda Mari-Wyn yn ein sesiynau Pilates wythnosol.

Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy'n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol, ac yn addas i bob oed a lefel ffitrwydd.

Pris: £55

Hanes Cerdded yng Nghymru

Tair sgwrs yn seiliedig ar gynnwys llyfr Andrew Green, eto i'w gyhoeddi, fydd yn dwyn y teitl 'Voices on the path: a history of walking in Wales'.

Mae'r gyfrol yn cwmpasu pob agwedd ar gerdded trwy'r oesoedd, o gynhanes hyd heddiw.

Pris: £10

Cymru'r Beirdd yng nghwmni'r Athro Christine James

Cwrs 4 wythnos ar Zoom yn edrych ar amrywiaeth o gerddi a ysbrydolwyd gan lefydd gwahanol.

 

 

Pris: £12

Ymweliad: Amgueddfa Werin Sain Ffagan (25.01.24)

Dewch i weld y casgliad arbennig o lwyau caru a chlywed am draddodiadau Dydd Santes Dwynwen.

Am ddim ond £6 i barcio.

Pris: Am Ddim

Laffwyl Ionawr24

Standyp ar Noson Santes Dwynwen! Y tro hwn, bydd yr MC, Aled Richards, yn cyflwyno Caryl Burke, Geth Evans, Carwyn Blainey a Katie Gill-Williams! Mae'n gaddo bod yn noson llawn llaffs a chariad!

Pris: £8

Cyngerdd Nadolig Mewn Tiwn

Dewch i ddathlu'r Nadolig gyda Lowri Evans o Live Music Now.

 

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis: Rhagfyr (Zoom)

Ymunwch â ni i fynd i ysbryd yr Ŵyl gyda sgwrs sy'n dathlu cerddoriaeth y Nadolig yng Nghymru.

 

Pris: Am Ddim

LLAWN - Taith Dywys: Cwrt Insole, Llandaf

LLAWN

07.12.23 - 12:00

Pris: £3

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Cynganeddu - Dosbarth Profiadol 2023-24

Yn dechrau nos Fawrth 10.10.23

18:30 - 19:45

Cwrs 10 wythnos (pythefnosol) dan ofal Aron Pritchard

Chapter, CF5 1QE

Pris: £78

Cynganeddu - Dosbarth Dechreuwyr 2023-24

Yn dechrau nos Fawrth 10.10.23 

19:45 - 21:00

Cwrs 10 wythnos (pythefnosol) dan ofal y Prifardd Gruffudd Owen. 

Mae modd ymuno â'r dosbarth hwn yn rhithiol dros Zoom hefyd.

Canolfan Chapter, CF5 1QE

 

 

 

Pris: £78

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: Bore Gwener, 15 Rhagfyr

 

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £24

LLAWN: Tai Chi (Hyb Rhydypennau)

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

 

Pris: £40

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim