Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed

Pris: Am Ddim

Hanes Cymru - Cartrefi’r Werin - Adeiladau Traddodiadol Cymru

Sesiwn 1, 3 Hydref: Beth yw pensaernïaeth draddodiadol?

Sesiwn 2, 10 Hydref: Nodweddion rhanbarthol adeiladau traddodiadol Cymru

Sesiwn 3, 17 Hydref: Y tu mewn i gartrefi

Pris: £10

Sbaeneg (Canolradd)

Gwersi Sbaeneg ar Zoom. Cwrs Canolradd.

Pris: £28

Sgwrs y Mis: Amserlen Medi-Rhagfyr 2022

Ymunwch â ni ar gyfer sgyrsiau difyr ar Zoom unwaith y mis.

 

Pris: Am Ddim

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol - dydd Llun ola'r mis.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Bore Gwener ola'r mis - sesiwn ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Gwener, 29 Medi 

Gwener, 28 Hydref 

Iau, 24 Tachwedd (oherwydd gêm Cymru ar y bore Gwener)

Gwener, 16 Rhagfyr (yn gynt yn y mis oherwydd y Nadolig)

Pris: Am Ddim

Pilates

Ymunwch â'r hyfforddwr personol Mari-Wyn mewn cwrs pilates 5 wythnos. Ar gyfer y cwrs hwn mae gennych yr opsiwn i gymryd rhan ar Zoom neu yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru ym Mhontcanna. 

Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy'n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol.

Pris: £22.50

Gig Bwncath

Noson yng nghwmni Bwncath ac eraill yng Ngwesty'r Jury's Inn

Pris: £10 o flaen llaw / £12 ar y drws

Tai Chi

Dosbarth hamddenol i bawb. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol. Dewch i ymlacio a mwynhau.

£3 y sesiwn wrth gofrestru o flaen llaw ar gyfer y tymor neu £4 ar y drws.

 

Pris: £30

Gig Nadolig Brigyn

Ymunwch â’r brodyr Ynyr ac Eurig Roberts i ddathlu’r Nadolig yng Nghaffi a Deli Foxy’s, Penarth, CF64 3ED.

Pris y tocyn yn cynnwys cerddoriaeth a bwffe

Pris: £25

Y Gerddorfa Ukulele

O dan arweiniad Mei Gwynedd! Mae'r sesiynau hyn yn addas i bob lefel

Pris: £75.00

Sgwrs y Mis: Hydref (Zoom)

Golwg ar y blynyddoedd cynnar wrth i ni nodi 40 mlynedd ers sefydlu S4C

Yng nghwmni Dr Elain Price, Cyfarwyddwr Rhaglen Israddedig (Cyfrwng Cymraeg), Cyfryngau a Chyfathrebu, Prifysgol Abertawe

Os ydych chi'n derbyn y ddolen Zoom yn fisol, nid oes angen cofrestru eto

Pris: Am Ddim

Cynganeddu - Adnabod y Grefft

Gwersi nos o groeso'n ôl

i'r awen sy'n barhaol!

 

Pob yn ail nos Fawrth.

Pris: £75.00

Ymarfer y Grefft

Gwersi nos o groeso'n ôl

i'r awen sy'n barhaol!

 

Pob yn ail nos Fawrth.

Pris: £75.00