Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Ioga i Ferched Beichiog

Sesiynau ioga arbennig ar gyfer merched beichiog dan arweiniad Kate Griffiths o Pili Pala Yoga.

Cyfle i ymlacio a mwynhau ymarfer corff ysgafn ac addas yn ystod beichiogrwydd.

Pris: £36

Cerdded a Chlonc: Gorffennaf

Dewch i grwydro, siarad Cymraeg a mwynhau ychydig o awyr iach! 

Cyfarfod nesaf: Bore Iau, 6 Gorffennaf ym Mharc Bute

Pris: Am Ddim

Dawns Ffit

Dewch i fwynhau! Addas i bawb!

Ysgol Bro Edern

Pris: £20

Sgwrs y Mis: Mehefin (Zoom)

'Rhyw garchar rhyfeddol yw'r llongau ymfudol.'

Sgwrs yng nghwmni'r Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

Pris: Am Ddim

Y Cwis Mawr: Rownd Caerdydd

Rownd Caerdydd o'r cwis cenedlaethol.

Noson sy'n rhoi cyfle i siaradwyr newydd a rhugl ddod ynghyd i gystadlu a chymdeithasu! 

Mae cyfle i'r enillwyr fynd ymlaen i gystadlu yn y rownd derfynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol - ond does dim rhaid!

Pris: Am Ddim

Lonc a Chlonc - Sesiynau Rhedeg

Cyfle i redeg a chymdeithasu

Addas i ferched 18+

Nifer cyfyngedig - rhaid cofrestru o flaen llaw

Rhaid gallu rhedeg 5km 

(Mae sesiynau i ddechreuwyr ar wefan Mae Hi'n Rhedeg:Caerdydd)

Pris: £18

Tai Chi - Tymor yr Haf LLAWN/FULL

Sesiwn hamddenol yn Hyb Rhydypennau.

 

LLawn/Full 

Pris: £24

Taith Ystlumod Sain Ffagan

LLAWN.

EBOSTIWCH RACHEL OS HOFFECH FYND AR Y RHESTR AROS.

Dewch am dro i Sain Ffagan ar ôl iddi nosi i ddysgu mwy am ystlumod yr Amgueddfa!

Yn addas i blant 8+.

Pris: £6

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol - dydd Llun ola'r mis.

Cyngerdd nesaf: Llun 26.06.23. Dyma fydd y gyngerdd olaf am y tro ond byddwn yn ôl ym mis Medi!

Pris: Am Ddim

Gwersi Ioga

Cyfle i wella hyblygrwydd a chryfder y corff - addas i bob lefel.

Pris: £45

Codi Cryfder

Chwilio am ymarfer corff gwahanol?

Beth am roi cynnig ar godi cryfder?

Addas i oedolion o bob siap a ffitrwydd.

Cyntaf i'r felin - nifer cyfyngedig o lefydd.

Sesiwn cyntaf nos Fercher 23ain o Fai, 18:30, PB Gym.

Pris: £48

Taith Gerdded Mynydd y Garth

Taith gerdded o Ffynnon Taf i gopa Mynydd y Garth ac yn ôl - cylchdaith o ryw 5 milltir.

Pris: £3.50

Teithiau Cerdded yr Haf

Manylion ein teithiau cerdded dros yr haf.

Pris: Am Ddim

Y Gerddorfa Ukulele Haf 23

Dan arweiniad Mei Gwynedd - dewch i ymuno yn yr hwyl!

Pris: £45

Gwersi Sbaeneg Canolradd ar Zoom

Parhad o'r cwrs ar Zoom.

Pris: £24

Sgwrs y Mis 2023

Ymunwch â ni am fwy o sgyrsiau difyr.

Mae pob sgwrs yn dechrau am 7.30yh.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Bore Gwener ola'r mis - sesiwn ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: 30.06.23 

Pris: Am Ddim

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim