Cynnig cyfleoedd i bobl ifanc barhau i ddefnyddio’r Gymraeg. Byddwn yn:

  • cynnig llais i bobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ddod at ei gilydd i rannu syniadau
  • cynnig llais i bobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ddod at ei gilydd i rannu syniadau
  • ehangu ein dewis o gyfleoedd i bobl ifanc Caerdydd gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg
  • hoi cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth amrywiol o fewn ein rhaglenni
  • adnabod ardaloedd lle mae angen ehangu’r ddarpariaeth
  • trefnu gweithgareddau mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Caerdydd
  • creu partneriaethau gweithredol cryf

Gig Bwncath

Noson yng nghwmni Bwncath ac eraill yng Ngwesty'r Jury's Inn

Pris: £10 o flaen llaw / £12 ar y drws

Gweithdy Sylwebi a Phodledio

Gweithdy trafod sylwebi a chreu podlediad chwaraeon.

Pris: Am Ddim

Cwrs Ffasiwn

Yn y cwrs ffasiwn 8 wythnos hwn byddwch yn cael eich cyflwyno i'r hanfodion dylunio ffasiwn drwy ymchwil, dogfennu syniadau trwy lyfrau braslunio a dysgu ffyrdd creadigol o ddarlunio ffasiwn.

 

Pris: £45.00

'Ninja Warrior' Caerdydd

Dewch i ddringo, cydbwyso, a neidio ar draws gwahanol rwystrau gan ddefnyddio a datblygu eich sgiliau Ninja!!!

Pris: Am Ddim