Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Cynnig cyfleoedd i bobl ifanc barhau i ddefnyddio’r Gymraeg. Byddwn yn:

  • cynnig llais i bobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ddod at ei gilydd i rannu syniadau
  • cynnig llais i bobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ddod at ei gilydd i rannu syniadau
  • ehangu ein dewis o gyfleoedd i bobl ifanc Caerdydd gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg
  • hoi cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth amrywiol o fewn ein rhaglenni
  • adnabod ardaloedd lle mae angen ehangu’r ddarpariaeth
  • trefnu gweithgareddau mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Caerdydd
  • creu partneriaethau gweithredol cryf

Clwb Ieuenctid - CFTi!

Clwb Ieuenctid Cymraeg CFTi!

Ymunwch a ni yn CAVC, Ystafell Lles, CF10 5FE pob nos Fercher o 4:30yh-6:30yh!

Pris: Am Ddim