Cynnig cyfleoedd i bobl ifanc barhau i ddefnyddio’r Gymraeg. Byddwn yn:

  • cynnig llais i bobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ddod at ei gilydd i rannu syniadau
  • cynnig llais i bobl ifanc a rhoi cyfle iddynt ddod at ei gilydd i rannu syniadau
  • ehangu ein dewis o gyfleoedd i bobl ifanc Caerdydd gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg
  • hoi cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth amrywiol o fewn ein rhaglenni
  • adnabod ardaloedd lle mae angen ehangu’r ddarpariaeth
  • trefnu gweithgareddau mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Caerdydd
  • creu partneriaethau gweithredol cryf

Clwb Podcastio - 11-13 Oed

Eisiau dechrau Podlediad Cymraeg eich hun?

Mae'r cwrs 5 wythnos yma yn gyfle perffaith i chi ddysgu'r holl sgiliau gan gyn-fyfyrwraig Prifysgol De Cymru Alaw John.

Pris: £45.00

Clwb Podcastio - 14-18 Oed

Eisiau dechrau Podlediad Cymraeg eich hun?

Mae'r cwrs 5 wythnos yma yn gyfle perffaith i chi ddysgu'r holl sgiliau gan gyn-fyfyrwraig Prifysgol De Cymru Alaw John.

Pris: £45.00

Clwb Ffasiwn 10 Wythnos

Yn y cwrs ffasiwn 10 wythnos hwn byddwch yn cael eich cyflwyno i'r hanfodion dylunio ffasiwn drwy ymchwil, dogfennu syniadau trwy lyfrau braslunio a dysgu ffyrdd creadigol o ddarlunio ffasiwn.

Byddwch yn datblygu eich darluniadau a chreu samplau ffabrig a fydd yn helpu i ddylunio sgiliau cyflwyno ar gyfer eich portffolio!

Pris: £60