Trefnir Bwrlwm, ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau, mewn cydweithrediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a’r Fro, a Chyngor Caerdydd.

Mae’r archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa yn unig: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc) 

Coginio gyda 'Cookstars' - Sesiwn Bore

Ymunwch a Ruth o 'Cookstars' am sesiwn pobi, lle byddwch chi yn pobi cacennau Pry Copyn ar gyfer Calan Gaeaf!

Pris: Am Ddim

Coginio gyda 'Cookstars' - Sesiwn Prynhawn *Gwerthu Allan*

Ymunwch a Ruth o 'Cookstars' am sesiwn pobi, lle byddwch chi yn pobi cacennau Pry Copyn ar gyfer Calan Gaeaf!

Pris: Am Ddim

'Ninja Warrior' Caerdydd

Dewch i ddringo, cydbwyso, a neidio ar draws gwahanol rwystrau gan ddefnyddio a datblygu eich sgiliau Ninja!!!

Pris: Am Ddim