Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Trefnir Bwrlwm, ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau, mewn cydweithrediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a’r Fro, a Chyngor Caerdydd.

Mae’r archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa yn unig: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc) 

Bwrlwm Haf 2024!

Mae arlwy eang o weithgareddau yn dy ddisgwyl ym mhob lleoliad Bwrlwm ar draws Caerdydd dros 3 wythnos 1af y gwyliau - am ddim!

Pris: Am Ddim

Chwaraeon Bwrlwm Haf 2024

Dere i fwynhau sesiynau chwaraeon o bob math yn Bwrlwm am ddim, dros 3 wythnos 1af y gwyliau Haf!

Pris: Am Ddim

Dawnsio gyda Kim yn Bwrlwm!

Mi fydd Kim yn barod amdanoch i ddawnsio yn hwyliog dros y 3 wythnos o Bwrlwm, am ddim!

Pris: Am Ddim

Bwrlwm Haf 2024!

Dyma leoliadau a dyddiadau Bwrlwm Haf, am ddim dros 3 wythnos cyntaf y gwyliau - manylion gweithgareddau i ddilyn!

Pris: Am Ddim