Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Trefnir Bwrlwm, ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau, mewn cydweithrediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a’r Fro, a Chyngor Caerdydd.

Mae’r archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa yn unig: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc) 

Creu Cas Pensiliau - 10-13 Oed

Ymunwch a ni yn Brifysgol De Cymru mewn gweithdy gwnïo!
Yn y gweithdy hwn, byddwch chi yn dysgu sut i ddefnyddio'r peiriant gwnïo i greu cas bensiliau.

Pris: £15.00

Gweithdy Rap!!

Ymunwch â ni mewn Gweithdy Rap ym Mhrifysgol De Cymru. Lle cewch gyfle i greu eich rap eich hun a’i recordio mewn stiwdio recordio!

Pris: £15.00

Bwrlwm Pasg 2023!

Bwrlwm yw cynllun chwarae agored Menter Caerdydd am ddim ar gyfer plant Derbyn - Bl6! Mae ganddoch ddewis o 6 lleoliad ar draws Caerdydd - dewch yn llu! Byrbrydau iach, chwaraeon, celf a chrefft - gan gynnwys gweithgareddau STEM ac helfa wyau Pasg wrth gwrs! Dewch i adeiladu den!

 

Pris: Am Ddim