Trefnir Bwrlwm, ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau, mewn cydweithrediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a’r Fro, a Chyngor Caerdydd.

Mae’r archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa yn unig: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc) 

Gweithdy Gwyddoniaeth - Chwefror 2023

Dewch i ddargandod gwyddoniaeth gyda ni!

Pris: £12

Bwrlwm Gwanwyn 2023

Gweithgareddau: / Activities: Peintio / Painting
Celf a Chrefft / Arts & Crafts
Gemau / Games
Cerddoriaeth a Dawns / Music & Dance
Chwaraeon / Sports
Byrbrydau Iach / Healthy Snacks

Pris: Am Ddim