Bwrlwm Haf 2022

Pris: Am Ddim

Dewch i greu Bwrlwm dros wyliau'r Haf - lleoliadau yn agos i chi ar draws Caerdydd! Does dim angen cofrestru!

27-29 Gorffennaf

1-4 Awst

8-11 Awst

Taith Ystlumod

Ymunwch â ni ar daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod Amgueddfa Sain Ffagan wrth iddi nosi.

MAE'R DAITH YMA BELLACH YN LLAWN.

Pris: £6.00

Bwrlwm Haf 2022

Cynllun chwarae AM DDIM ar draws Caerdydd! Does dim angen cofrestru!

Pris: Am Ddim

Crochenwaith i bobl ifanc 11-16 oed

Ymunwch â ni mewn sesiwn grochenwaith lle byddwch yn adeiladu potiau eich hun â llaw a chyfle i roi tro ar y olwyn y crochenwaith!

Pris: Am Ddim

Marchogaeth yn Liege Manor 02.08.2022

Ymunwch â'r tîm yn Liege Manor am fore o farchogaeth. Mae croeso i ystod eang o alluoedd marchogaeth i ymuno. Bydd angen i chi ddod ag esgidiau glaw, diod a dewch mewn dillad addas! Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer pobl ifanc o 9 i 16 oed.

Pris: Am Ddim

Marchogaeth yn Liege Manor 16.08.2022

Ymunwch â'r tîm yn Liege Manor am fore o farchogaeth. Mae croeso i ystod eang o alluoedd marchogaeth i ymuno.

Bydd angen i chi ddod ag esgidiau glaw, diod a dewch mewn dillad addas!

Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer pobl ifanc o 9 i 16 oed.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Jammio gyda Mei Gwynedd

Ymunwch â Mei Gwynedd yn MusicBox lle gallwch greu cerddoriaeth newydd, ysgrifennu caneuon a chael eich mentora gan Mei Gwynedd dros yr haf!

Pris: Am Ddim

Creu Ffrog Haf gyda Phrifysgol De Cymru

Ymunwch a ni ym Mhrifysgol De Cymru mewn gweithdy 2 ddiwrnod yn creu ffrogiau haf ein hyn!

Pris: Am Ddim

Trip Ffasiwn

Yn y daith hon byddwn yn mynd i ymweld â’r arddangosfeydd ffasiwn yn y V&A yn y bore, ac yna’n mynd am dro a siopa yn 'Covent Garden' yn y prynhawn.

*Yn addas i bobl ifanc 14 - 18 oed yn unig.

Pris: Am Ddim

Padlfyrddio 09:00-11:00

Byddwn yn cyfarfod yng Nghlwb Cychod Hwylio’r Barri (mae digon o le parcio yn y clwb) lle byddwn yn paratoi ar gyfer y sesiynau cyn lansio ymlaen i Jackson’s Bay.

Mae popeth wedi'i gynnwys yn y pecyn gan gynnwys bwrdd, siwt wlyb a chymorth hynofedd!

Pris: Am Ddim

Padlfyrddio 11:30-13:30

Byddwn yn cyfarfod yng nghlwb cychod hwylio’r Barri (mae digon o le parcio yn y clwb) lle byddwn yn paratoi ar gyfer y sesiynau cyn lansio ymlaen i Jackson’s Bay.

Mae popeth wedi'i gynnwys yn y pecyn gan gynnwys bwrdd, siwt wlyb a chymorth hynofedd!

Pris: Am Ddim

Crochenwaith i plant 7-11 oed

Ymunwch â ni mewn sesiwn grochenwaith lle byddwch yn adeiladu potiau eich hun â llaw!

 

Pris: £0.00