Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Bwrlwm Sulgwyn/ Whitsun 2023!

Pris: Am Ddim

Mae ein cynllun chwarae Bwrlwm nol dros hanner tymor mewn chwech lleoliad ar draws Caerdydd, o ddydd Mawrth tan dydd Gwener. Arlwy difyr a gweithgareddau at ddant pob plentyn - celf a chrefft, chwaraeon, lego, gemau bwrdd, antur adeiladu den a chwilio am drychfilod! Bydd byrbrydau iachus ar gael hefyd! Cysylltwch gyda mari@mentercaerdydd.cymru am fwy o wybodaeth am faterion anghenion cefnogi.

Gweithdy Graffiti 10/6/23

LLAWN!

Dewch i greu gwaith graffiti ar gyfer Tafwyl!

Blwyddyn 4, 5 a 6

Ysgol Glan Morfa 

 10:00-12:00

Nifer cyfyngedig!

Pris: Am Ddim

BWRLWM HAF 2023!

Mae Cynllun Chwarae Mynediad Agored Bwrlwm yn rhedeg yn ystod pob gwyliau ysgol (heblaw nadolig) Wedi'i anelu at blant oedran cynradd ac am ddim i blant sy'n mynychu. Mae'n gynllun cynhwysol ac yn anelu at greu awyrgylch o ddychymyg i blant ar draws Caerdydd. Byddwn yn cynnig llwyfan cyffrous i blant ymgysylltu mewn chwarae creadigol, archwilio eu dawn a sefydlu cyfeillgarwch barhaus. 6 o leoliadau (i'w cadarnhau) yn rhedeg o'r 25ain gorffennaf 2023!Mae Menter caerdydd yn ymrwymo i feithrin cymuned fywiog a chefnogol sy'n gwerthfawrogi llesiant a datblygiad plant, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pris: Am Ddim