Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Bwrlwm Sulgwyn/ Whitsun 2023!

Pris: Am Ddim

Mae ein cynllun chwarae Bwrlwm nol dros hanner tymor mewn chwech lleoliad ar draws Caerdydd, o ddydd Mawrth tan dydd Gwener. Arlwy difyr a gweithgareddau at ddant pob plentyn - celf a chrefft, chwaraeon, lego, gemau bwrdd, antur adeiladu den a chwilio am drychfilod! Bydd byrbrydau iachus ar gael hefyd! Cysylltwch gyda mari@mentercaerdydd.cymru am fwy o wybodaeth am faterion anghenion cefnogi.

Bwrlwm Haf 2024!

Dyma leoliadau a dyddiadau Bwrlwm Haf, am ddim dros 3 wythnos cyntaf y gwyliau - manylion gweithgareddau i ddilyn!

Pris: Am Ddim