Bygi Heini

Pris: £38.50

Dere a dy fabi gyda ti i ymarfer corff yn yr awyr iach, gyda'r hyfforddwr personol ffantastig, Kathryn Thomas. Cyfle i deimlo'n iach, gwella dy ffitrwydd a gwneud ffrindiau newydd. 

7 sesiwn bob bore Gwener, yn dechrau ar 16 Medi.

Cofia drafod gyda dy feddyg / bydwraig / ymwelydd iechyd cyn dechrau dosbarth ymarfer corff newydd.

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Deffro’r Synhwyrau

Dewch i weld, clywed, arogli a theimlo gyda Gwennan yn Hyb Rhydypennau ar brynhawn dydd Mawrth.

Pris: Am Ddim

Amser Stori

Dewch a’ch plant bach i gael stori, canu, dawnsio a chymdeithasu!

Pris: Am Ddim

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Gweithgareddau ar gyfer plant o dan 4 a’u rhieni / gwarchodwyr.

Pris: Am Ddim

Bygi Heini

Sesiynau ymarfer corff ôl-enedigol yn yr awyr iach, sy’n cynnwys eich babi a’u bygi. 

Pris: £38.50