Bygi Heini

Pris: £38.50

Dere a dy fabi gyda ti i ymarfer corff yn yr awyr iach, gyda'r hyfforddwr personol ffantastig, Kathryn Thomas. Cyfle i deimlo'n iach, gwella dy ffitrwydd a gwneud ffrindiau newydd. 

7 sesiwn bob bore Gwener, yn dechrau ar 16 Medi.

Cofia drafod gyda dy feddyg / bydwraig / ymwelydd iechyd cyn dechrau dosbarth ymarfer corff newydd.

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Miri Nadolig

LLAWN! Ebostiwch gwennan@mentercaerdydd.cymru i fynd ar y rhestr aros.

Pris: Am Ddim

Heini Gyda'm Babi

Dere a dy fabi gyda ti i ymarfer corff! Sesiynau ymarfer corff ôl-enedigol gyda Kathryn Thomas.

Pris: £33

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Rhestr o weithgareddau ar gyfer plant o dan 4 a’u rhieni / gwarchodwyr yng Nghaerdydd.

Pris: Am Ddim

Amser Stori

Dewch a’ch plant bach i gael stori, canu, dawnsio a chymdeithasu!

Pris: Am Ddim

Deffro’r Synhwyrau

Dewch i weld, clywed, arogli a theimlo gyda Gwennan yn Hyb Rhydypennau.

Pris: Am Ddim