Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Pris: Am Ddim

Bydd y rhestr yma yn cael ei ddiweddaru mor aml a phosib. Os oes camgymeriad, neu unrhywbeth ar goll, cysylltwch a gwennan@mentercaerdydd.cymru.

Cofiwch gysylltu a'r grwp i archebu lle cyn mynychu.

 

DYDD LLUN

Stori a Chan (Cymraeg i Blant) | 10:30 | Pafiliwn Grange CF11 7LJ | https://bookwhen.com/cibcaerdydd 

Stori a Chan (Cymraeg i Blant | 11:15 |  | Llyfrgell Treganna CF5 1Q |  https://bookwhen.com/cibcaerdydd 

Ti a Fi Rhiwbeina | 12:15 | Festri Capel Bethel CF14 6JJ | 02920 521270 | cylchmeithrinrhiwbeina@gmail.com 

Ti a Fi Nant Lleucu | 13:30 | Ty Eglwys y Rhath CF23 5AD | 07890 899559 | arweinyddnantlleucu@gmail.com

Amser Stori | 13:30 | Hyb Llyfrgell Ganolog CF10 1FL | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Amser Stori Menter Caerdydd

Stori a Chan (Cymraeg i Blant) | 13:30 | Ysgol Gynradd Groes-Wen CF5 2FG | https://bookwhen.com/cibcaerdydd

 

Stori a Chan (Cymraeg i Blant) | 14:00 | Llyfrgell yr Eglwys Newydd CF14 7XA | https://bookwhen.com/cibcaerdydd 

 

DYDD MAWRTH

Ti a Fi Cylch Meithrin Pili Pala | 9:30 | Rumney Rugby Football Club CF3 4AF | pilipalacylchcardiff@outlook.com

Amser Stori Hyb Grangetown | 10:00 | Hyb Grangetown CF11 6PA | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Amser Stori Menter Caerdydd

Stori a Chan (Cymraeg i Blant) | 10:30 | Hyb Llanrhymni CF3 5NQ | https://bookwhen.com/cibcaerdydd 

Ti a Fi Ysgol Pen y Pil | 13:30 | Heol Glan y Mor, Trowbridge, Caerdydd CF3 1RQ 

Deffro'r Synhwyrau | 14:00 | Hyb Rhydypennau CF23 6EG | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Deffro'r Synhwyrau

 

DYDD MERCHER

 

 

DYDD IAU

Ti a Fi Pwll Coch | 9:30 | Ysgol Pwll Coch CF11 8BR | cylch.meithrin@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk

Ti a Fi Cylch Meithrin Pili Pala | 9:30 | Rumney Rugby Football Club CF3 4AF | pilipalacylchcardiff@outlook.com 

Amser Stori Llyfrgell Pen-y-lan | 10:00 | Llyfrgell Pen-y-lan CF23 5HW | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Amser Stori Menter Caerdydd

Stori a Chan (Cymraeg i Blant) | 10:30 | Hyb Star CF24 2SJ | https://bookwhen.com/cibcaerdydd 

Ti a Fi Ysgol Coed y Gof | 13:30 | Beechley Drive, Pentrebaen, Caerdydd CF5 3SG

Stori a Chan (Cymraeg i Blant) | 13:30 | Hyb Ystum Taf a Glan Ceubal CF14 2HU | https://bookwhen.com/cibcaerdydd 

 

DYDD GWENER

Always Be Curious (sesiynau Messy Play dwyieithog) | 10:00 | Neuadd Scoutbase Pontcanna CF11 9HX | always.be.curious.play@gmail.com

Amser Stori Llyfrgell Treganna | 10:30 | Llyfrgell Treganna CF5 1QD | 029 2078 0999 

Stori a Chan (Cymraeg i Blant) | 10:30 | Canolfan Hamdden Llanisien CF14 5EB | https://bookwhen.com/cibcaerdydd 

Amser Stori Hyb Rhiwbeina | 12:30 | Hyb Rhiwbeina CF14 6EH | gwennan@mentercaerdydd.cymru | https://mentercaerdydd.cymru/event/amser_stori/28 

Plantos Heini | 13:30 | Clwb Ieuenctid Canolog Caerdydd | jacjenkins@urdd.org

Amser Stori Hyb yr Eglwys Newydd | 14:00 | Hyb yr Eglwys Newydd CF14 7XA | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Amser Stori Menter Caerdydd

 

DYDD SADWRN

Clwb Pel-droed Urdd (dan 4) | 9:30 | Talybont, Bevan Place | jacjenkins@urdd.org

Deffro’r Synhwyrau - Penarth

Dewch a'ch babi i weld, clywed, arogli ac archwilio yn Llyfrgell Penarth. PRIS GOSTYNGEDIG: £10!

Pris: £10

Bwrlwm Tafwyl 2024

Hwyl am ddim i deuluoedd dros y penwythnos yn Tafwyl! Dere draw o 11am tan 6pm - chwaraeon, celf a chrefft, gweithgareddau lles, llwyfan ysgolion, gweithgareddau partneriaid a mwy!

Pris: Am Ddim

Picnic Plant Ffrinj Tafwyl

Dewch am bicnic llawn hwyl a sbri yng nghwmni Siân o Do Re Mi! LLAWN! EBOSTIWCH GWENNAN@MENTERCAERDYDD.CYMRU I FYND AR Y RHESTR AROS

Pris: Am Ddim

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Rhestr o weithgareddau ar gyfer plant o dan 4 a’u rhieni / gwarchodwyr yng Nghaerdydd.

Pris: Am Ddim

Amser Stori

Dewch a’ch plant bach i gael stori, canu, dawnsio a chymdeithasu!

Pris: Am Ddim

Deffro’r Synhwyrau

Dewch i weld, clywed, arogli ac archwilio gyda Gwennan yn Hyb Rhydypennau.

Pris: Am Ddim