Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Pris: Am Ddim

Bydd y rhestr yma yn cael ei ddiweddaru mor aml a phosib. Os oes camgymeriad, neu unrhywbeth ar goll, cysylltwch a gwennan@mentercaerdydd.cymru.

Cofiwch gysylltu a'r grwp i archebu lle cyn mynychu.

 

DYDD LLUN

Do Re Mi | 9:30 | Neuadd Eglwys St Mary, CF14 2EA | £7 | doremicanu@outlook.com 

Ti a Fi Treganna | 10:00 - 11:00 a 11:15 - 12:15 | Llyfrgell Treganna CF5 1QD | vikki.alexander@meithrin.cymru 

Ioga Babi | 10:30 | Canolfan Hamdden Pentwyn CF23 7EZ | sian.regan@meithrin.cymru

Clap a Chan (Halibalw) | 11:15 | Pafiliwn Grange CF11 7LJ | halibalw@gmail.com

Ti a Fi Rhiwbeina | 12:15 | Festri Capel Bethel CF14 6JJ | 02920 521270 | cylchmeithrinrhiwbeina@gmail.com 

Ti a Fi Nant Lleucu | 13:15 | Ty Eglwys y Rhath CF23 5AD | 07890 899559 | arweinyddnantlleucu@gmail.com

Tylino Babi | 13:30 | Hyb STAR CF24 2SJ | sian.regan@meithrin.cymru

Ti a Fi Llanedeyrn | 13:30 | The Powerhouse Llanedeyrn CF23 9PN | vikki.alexander@meithrin.cymru  

 

DYDD MAWRTH

Ti a Fi Cylch Meithrin Pili Pala | 9:30 | Rumney Rugby Football Club CF3 4AF | pilipalacylchcardiff@outlook.com

Amser Stori Hyb Grangetown | 10:00 | Hyb Grangetown CF11 6PA | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Amser Stori Menter Caerdydd

Ti a Fi Ystum Taf a Gabalfa | 10:00 | Hyb Ystum Taf a Gabalfa CF14 2HU | vikki.alexander@meithrin.cymru 

Tylino Babi | 13:30 | Pafiliwn Grange CF11 7LJ | sian.regan@meithrin.cymru

Deffro'r Synhwyrau | 14:00 | Hyb Rhydypennau CF23 6EG | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Deffro'r Synhwyrau

 

DYDD MERCHER

Amser Stori (misol - 14.9.22, 12.10.22) | 10:30 | Hyb Llyfrgell Ganolog CF10 1FL | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Amser Stori Menter Caerdydd

Always Be Curious (sesiynau "messy play" dwyieithog) | 10:30 | Eglwys Bethel CF14 2AA | always.be.curious.play@gmail.com 

Ioga Babi | 10:00 | Canolfan Gymunedol Trebiwt CF10 5UZ | sian.regan@meithrin.cymru

Stori, Arwyddo a Chan | 14:00 | Hyb Radur, CF15 8DF | sian.regan@meithrin.cymru

 

DYDD IAU

Ti a Fi Pwll Coch | 9:30 | Ysgol Pwll Coch CF11 8BR | cylch.meithrin@ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk

Ti a Fi Cylch Meithrin Pili Pala | 9:30 | Rumney Rugby Football Club CF3 4AF | pilipalacylchcardiff@outlook.com 

Amser Stori Llyfrgell Pen-y-lan | 10:00 | Llyfrgell Pen-y-lan CF23 5HW | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Amser Stori Menter Caerdydd

Ioga Babi | 10:30 | Canolfan Hamdden Llanisien CF14 5EB | sian.regan@meithrin.cymru 

Ti a Fi | 11:00 | Canolfan Trinity CF24 1LE | vikki.alexander@meithrin.cymru 

Ioga Babi | 13:00 | Chapter CF5 1QE | sian.regan@meithrin.cymru 

Ti a Fi | 13:30 | Hyb Llaneirwg CF3 0EF | vikki.alexander@meithrin.cymru 

 

DYDD GWENER

Heini Gyda'm Babi | 10:00 | Eglwys Fethodistiaidd Conway Road Methodist Church CF11 9NT | https://mentercaerdydd.cymru/event/heini_gyda_m_babi/28 

Always Be Curious (sesiynau Messy Play dwyieithog) | 10:00 | Neuadd Scoutbase Pontcanna CF11 9HX | always.be.curious.play@gmail.com

Amser Stori Llyfrgell Treganna | 10:30 | Llyfrgell Treganna CF5 1QD | 029 2078 0999

Ribidires (grwp babanod a phlant bach) * DDIM YN RHEDEG AR HYN O BRYD * NOT RUNNING AT THE MOMENT | 13:00 | Llanishen Evangelical Church CF14 5QD | Ribidires - Facebook

Plantos Heini | 13:30 | Clwb Ieuenctid Canolog Caerdydd | jacjenkins@urdd.org

Amser Stori Hyb yr Eglwys Newydd | 14:00 | Hyb yr Eglwys Newydd CF14 7XA | gwennan@mentercaerdydd.cymru | Amser Stori Menter Caerdydd

 

DYDD SADWRN

Clwb Pel-droed Urdd (dan 4) | 9:30 | Talybont, Bevan Place | jacjenkins@urdd.org

Miri Pasg

Dewch i ddathlu'r Pasg trwy ganu, cael stori, crefft a chwarae sensori! Am ddim!

Pris: Am Ddim

Bygi Heini

Sesiynau ymarfer corff ôl-enedigol yn yr awyr iach, sy’n cynnwys eich babi a’u bygi. 

Pris: £33

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Rhestr o weithgareddau ar gyfer plant o dan 4 a’u rhieni / gwarchodwyr yng Nghaerdydd.

Pris: Am Ddim

Amser Stori

Dewch a’ch plant bach i gael stori, canu, dawnsio a chymdeithasu!

Pris: Am Ddim

Deffro’r Synhwyrau

Dewch i weld, clywed, arogli ac archwilio gyda Gwennan yn Hyb Rhydypennau.

Pris: Am Ddim